Papa Franja: Učenje o anđelu čuvaru nije nikakva fantazija već istina!

Rat je počeo

Papa Franja je rekao, na misi u kapeli svoje rezidencije, da učenje o anđelu čuvaru nije nikakva fantazija već „istina“.

Poglavar katoličke crkve je dodao da je taj anđeo saputnik dodeljen verniku od Boga za put kroz život.

Papa je u propovedi naglasio da glas ovog anđela treba slušati, i ako to ne činimo, kao da mu kažemo „gubi se“. Opasno je oterati svog saputnika, rekao je Franja i dodao niti neki čovek, niti žena, mogu sami sebe da savetuju.

„Mogu drugog da savetujem, ne sebe. Učenje o anđelu čuvaru nije neka fantazija. Bog je ljudima u Bibliji rekao da im šalje anđela koji im prethodi, on ih štiti na putu života, kako ne bi činili greške. Papa Franja je pitao vernike kakav imaju odnos prema svom anđelu, slušaju li ga, da li mu kažu „dobro jutro“, da li ga uveče zamole da ih preko noći prevede, razgovaraju li sa njim, i da li ga mole za savet, pošto je on uvek na strani vernika.

Učenje o anđelu čuvaru poznato je svim avramovskim religijama – jevrejstvu, hrišćanstvu i islamu.

U pravoslavnim molitvenicima nalaze se molitve anđelu čuvaru (angelu hranitelju) kao „pokrovitelju tela i duše“ da prašta grehe i izbavlja od neprijatelja, da bude pomoćnik i zaštitnik, iako ga je vernik oterao od sebe lenjošću, rđavim navikama, gadnim delima, lažima, klevetama, zavišću, osuđivanjem, ohološću, nepokornošću, mržnjom, zlopamćenjem, srebroljubljem, preljubom, jarošću, tvrdičlukom, prejedanjem, opijanjem, brbljanjem, gordošću, rđavim i lukavim mislima, besnilom, požudom, postavši kao „smrdljiv pas“.

U katoličkim molitvenicima ima različitih molitvi anđelu čuvaru (angelus custos); upućuju mu se molitve da upozorava i izbavlja od svakodnevne opasnosti, da bude ne samo zaštitnik već prijatelj, ne samo pratilac već i saborac i saveznik.

U jednoj savremenoj katoličkoj molitvi se ovom anđelu predaje vozačka dozvola: „upravljaj mojim rukama na volanu“.

Ima teologa koji tvrde da ljudi, možda čak i svi, mogu imati i dva anđela čuvara.

(Beta)

Share this post: