Rusija podnela Ujedinjenim nacijama zahtev za proširenje svoje teritorije na Arktiku!

Ilustracija

Rusija je podnela UN revidirani zahtev za proširenje granice kontinentalnog šelfa na Arktiku na račun morskog grebena Lomonosov i drugih subjekata koji imaju kontinentalni karakter.

Rusija od 2001. godine traži deo šelfa, između ostalih morske grebene Lomonosov i Mendeljejev koji su bogati energentima ali su njeni zahtevi ranije bili odbijani zbog nedostatka informacija.

„Delimično revidiranje Zahteva Ruske Federacije za uspostavljanje spoljnje granice kontinentalnog šelfa u Severno ledenom okeanu proizilazi iz naučnog shvatanja da delovi Kompleksa Centralno-Arktičkih podvodnih uzvišica, upravo morskih grebena Lomonosov i Mendeljejev — Alfa, Čukotska uzvišica i kotlina Podvodnikov koja ih deli i Čukotska kotlina imaju kontinentalni karakter svog nastanka“, kaže se u zahtevu koji je Rusija podnela komisiji UN za granice kontinentalnog šelfa.

Prema konvenciji UN za pomorsko pravo iz 1982. godine pomorska država ima pravo da uspostvavlja isključivo ekonomsku zonu širine 200 milja od obale.

U slučaju produživanja šelfa iza ovih granica zemlja može da raširi svoju granicu do 350 milja. U tim predelima država dobija kontrolu nad resursima.

Ruski zahtev predviđa ulazak ovog rejona okeanskog dna u sastav maternikove periferije prema kojima se po tački 6 člana 76 Konvencije UN o pomorskom pravu „ne primenjuje daljinska granica od 350 nautičkih milja od početne tačke“.

U slučaju da naučnici dokažu da su ovi morski grebeni nastavak kontinentalnog šelfa Rusije, zemlja će dobiti prioritetno pravo na eksploataciju ovih resursa, čiji obim, prema podacima Ministarstva prirode može dostići 5 milijardi tona energenata.

(rs.sputniknews.com)

Share this post: