Senzacija: Otkriveno da je piramidalno brdo Garut na Javi, ustvari, napravljena piramida!

Otkriće na Javi

Fenomen „piramide Garut“ je napokon rešen. Ovo, gotovo u potpunosti pravilno piramidalno brdo u zapadnoj Indoneziji, na Javi, je zaista napravljena piramida.

Istraživanja su obavljena na lokalitetu brda Putri u Garutu, kako bi se ustanovilo da li je u pitanju prirodna tvorevina ili je u pitanju konstruisana piramida iz pradavne prošlosti.

Naučnici su koristili geoelektrične instrumente kojima su skenirali i izmerili brdo i njegovu rezistentnost na različite uticaje.

Godinama su se vodile rasprave o tome je li moguće da Java ima svoju piramidu?

19.12.2011. društvo istraživaća pod nazivom Ancient Catastrophic Disaster Team je napravilo izveštaj za medije u pisanom obliku u kojem je njihov predstavnik Iwan Sumele otkrio kako je rezultat geoelektričnih instrumenata 20-metarskih i 10-metarskih elektroda pokazao da postoji horizontalni presek i razlika u materijalu 120 metara od vrha „brda“.

Snimci pokazuju kako je desna strana anomalije nastala morfološkim stvaranjem terena i topografskim uzdizanjem doline Chiragong, dok je 120 metara materijala prema vrhu „brda“ isti kao i baza u horizontalnom preseku i stepenastom priramidalnom oplatom koja se pravilno uzdiže topografijom, na tom mestu se nalaze crvene stene.

Snimke IFSAR-om rezolucije 5 metara pokazuju pravilne obode uz anomaliju nastalu geološkim uzdizanjem terena.

Šta više, rezultati istraživanja geoelektričnih instrumenata nastali snimcima u mreži od 5 i 3 metara gustine, raspoređeni na potezu istok zapad i sever i jug kao i sama struktura, pokazuju kako je vrlo malo ili nimalo verovatno da se radi o prirodnoj formaciji.

Rezultati trodimenzionalnih prikaza kontura s rezolucijom od 5 metara snimani sistemom IFSAR, samo su potvrdili hipotezu da postoji anomalijska formacija napravljena u piramidalnom obliku od čega je geološkim procesima lociran horizontalni pomak u bazi.

Upoređivanjem materijala iskopanog u samoj dolini Cirahong, koja se nalazi 1-2 kilometra od vrha brda Putri, je pokazala da je taj materijal sličan onome koji se nalazi unutar brda Putri.

Uz pomoć datiranja s C14, otkriveno je da je spoljni sloj brda Putri nastao 6000. godina pre nove ere, dok je unutrašnjost nastala 7500. pre nove ere, što odgovara tvrđem sloju.

Sve se to u potpunosti slaže sa zaključcima istraživača o veštačkoj tvorevini jer bi tada unutrašnji sloj trebao biti tvrđi i stariji.

Share this post: