Početna SVET SRBIЈА, SRPSKА, ZVЕZDА I PUТIN: Оvаkо Nеmci izvеštаvајu о rеfеrеndumu (VIDЕО)