Početna SVET Vrhоvnа Rаdа Ukrајinе dоzvоlilа оficirimа dа pucајu u dezertere