Danas je letnji Aranđelovdan: Evo šta je dobro, a šta nikako ne treba raditi

Umetnost

Pravoslavna crkva danas slavi Sabor arhangela Gavrila, jednog od sedam velikih anđela serafima koji su učestvovali u stvaranju sveta.

U narodu je današnji praznik poznat i kao letnji Aranđelovdan za koji se vezuju mnogobrojni običaji, prema kojima je danas zabranjen skoro svaki rad.

Gavrilo je prvi uz arhangela Mihaila koji je predvodnik vojske anđela i sila dobra.

Zbog toga se veruje da na današnji dan treba odmoriti i da ne treba raditi za sebe ili novac, ali da je ovo najbolje vreme za otpočinjanje kakvog dobrotvornog rada.

Aranđelovdan je ceo posvećen dobroti i davanju, pa tako i ljudi treba da se sete svojih bližnjih kao i onih koji imaju manje nego oni.

U nekim krajevima arhanđela Gavrila slave čobani i zovu ga volujski svetac.

Od ovog dana, pa sve do Ćirilovdana, 28. jula, nastaje period koji se u narodu zove Gorešnjaci – najtopliji dani u toku godine, vreme kada vladaju velike vrućine.

(Kurir)

Share this post: