Početna TEMA DANA EKSPERTTSKI IZVEŠTAJ UPUĆEN KONGRESU SAD: Vojna supremacija Amerike „smanjila se do opasnog nivoa“ – U slučaju rata sa Kinom ili Rusijom, imali bismo neprihvatljive gubitke!