Početna TEMA DANA I pored masovne korupcije, bez straha, pravo na eutanaziju ušlo u prednacrt Građanskog zakonika!