Početna TEMA DANA ISPОVЕSТ LIDЕRА RАDIKАLА — ŠЕŠЕLj: Zаmеnili su mе u pоrоdilištu, bio sam teška sirotinja . . .