Konstruktivna uloga u regionu i doslednost: Evropska komisija nahvalila Srbiju

 sefovi-diplomatija-ministarski-savet-evropska-unija

EK je Izveštaju o napretku Srbije ocenila da je zemlja „ostala posvećena strateškom cilju ulaska u EU i da sprovodi ambiciozne političke i ekonomske reforme“.

Kako se dodaje, Srbija je uspešno završila akcione planove neophodne za otvaranje pregovaračkih poglavlja koja se tiču vladavine prava.

„Srbija je odigrala konstruktivnu ulogu u regionu. Ostala je posvećena normalizaciji odnosa sa Kosovom* i postigla je ključne sporazume u tom procesu. Imala je konstruktivnu ulogu u migrantskoj krizi“, navodi se.

Evropska komisija je ocenila da se vidi jačanje saradnje između državnih organa i nezavisnih regulatornih tela, ali da bi na tome trebalo još raditi, kao i da bi trebalo smanjiti upotrebu hitnih postupaka u parlamentu. EK navodi i da su neophodne ustavne reforme radi usklađivanja sa standardima EU.

Od Srbije se očekuje da u narednom periodu preduzme korake za smanjenje političkog uticaja na pravosuđe, odnosno konstatuje se da postoji i dalje pritisak na sudije i tužioce. Takođe, poziva se na smanjenje broja zaostalih predmeta kroz bolju distribuciju predmeta i sistem besplatne pravne pomoći.

Što se tiče prevencije i borbe protiv korupcije, EK navodi da postoji određeni nivo pripremljenosti Srbije, ali da jekorupcija i dalje široko rasprostranjena.

„Napori još ne daju značajne rezultate. Institucionalni okvir i dalje ne funkcioniše na zadovoljavajućem nivou, i dalje se čeka na rešene slučajeve, istrage, procese i presude u slučajevima korupcije, uključujući i one na visokom nivou“, piše u sažetku izveštaja.

Kao jedan od ključnih delova izveštaja izdvaja se deo oko normalizacije odnosa Srbije i Kosova u kome se navodi da je Srbija načinila dobar napredak. U delu posvećenom ekonomiji se takođe navodi da je Srbija u određenim oblastima načinila dobar napredak, kao i da je oborila stopu nezaposlenosti iako je ona i dalje visoka.

U delu posvećenom slobodi izražavanja Srbija je dobila najlošiju ocenu u ovom izveštaju – konstatovano je da u prošloj godini nije načinjen napredak.

Za razliku od prošlogodišnjeg izveštaja, u izdanju za 2015. godinu Evropska komisija je temi „normalizacije odnosa između Srbije i Kosova“ dodelila posebno poglavlje (poglavlje tri), u kome se ističe da su preduzeti koraci koji daju „svež zamajac normalizaciji odnosa i koji bi trebalo da imaju pozitivan i konkretan uticaj na svakodnevan život građana i Kosova i Srbije“.

Dalji progres u ovoj oblasti ostaje ključan za napredak u evropskoj budućnosti i za Srbiju i za Kosovo„, navodi se u zaključku ovog poglavlja.

Podsetimo, procesom, kako u Briselu navode, normalizacije odnosa Srbije i Kosova, baviće se poglavlje 35 u pregovaračkom procesu o čijim detaljima je B92 ranije pisao.

Što se ekonomskih kriterijuma tiče, EK ističe da je Srbija umereno pripremljena za razvijanje funkcionalne tržišne ekonomije.

„Dobar napredak je načinjen po pitanju popravljanja slabosti ekonomske politike u određenim segmentima, naročito kada je reč o budžetskom deficitu, tržištu rada i poslovnom okruženju.

Međutim, fiskalne nejednakosti su i dalje velike i reforme su neophodne u velikim ekonomskim sektorima. Kreditna aktivnost je slaba, a privatni sektor je nerazvijen i sputan zbog slabosti vladavine prava“, navodi se u izveštaju.

Kako se ističe, Srbija bi u 2016. godini morala da nastavi sa naporima da smanji budžetski deficit i visok nivo javnog duga, da kroz restrukturiranje i privatizaciju javnih preduzeća podrži napredak privatnog sektora i da sprovede reformu javne administracije.

U Izveštaju se podvlači da je Srbija umereno pripremljena za reformu javnog sektora, ali da je u toj oblasti u 2015. načinila dobar napredak.

Što se tiče vladavine prava i pravosuđa, za Srbiju se navodi da postoji izvestan nivo pripreme i da je načinjen određeni napredak, ali da je za narednu godinu neophodno ustanoviti pravičan i transparentan sistem izbora u pravosudnim organima, kako bi se garantovala nezavisnost pravosudnog sistema.

Takođe, neophodno je raditi na smanjenju broja „nagomilanih slučajeva“ i dodatno ujednačiti sudsku praksu.

EK je ocenila da je u borbi protiv korupcije načinjen određeni napredak, posebno u oblasti primene postojećih zakona i usvajanjem zakona o uzbunjivačima.

Ipak, korupcija ostaje široko rasprostranjena i snažna politička volja se još nije pretočila u rezultate„, piše u izveštaju.

korupcija podmicivanje mito

Zbog tih nedostataka, EK navodi da Srbija u narednom periodu mora da posebnu pažnju posveti sprovođenju niza istraga, optužnica i konačnih presuda u slučajevima visoke korupcije, stvaranju robusnog sistema za koordinaciju i implementaciju nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, kao i usvajanju novih zakona.

EK je objavila i izveštaje o napretku za Albaniju, Crnu Goru, BiH, Makedoniju, Tursku i Kosovo, koje uz svoje ime ima zvezdicu.

Evropski komesar za proširenje Johanes Han kaže da je vrlo uveren da će prva poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u EU moći da budu otvorena ove godine.

Bez napretka u slobodi izražavanja

U odeljku koji se bavi slobodom izražavanja, ističe se da Srbija nije načinila napredak u prethodnoj godini.

EK podvlači da je u prethodnom periodu donet paket medijskih zakona, ali da ne postoje uslovi za punu slobodu izražavanja.

„Novi medijski zakoni moraju da budu implementirani. Potrebno je još vremena da se vidi hoće li privatizacija doprineti većoj transparentnosti u vlasništvu i finansiranju medija“, navodi se.

(B92)

Share this post: