Novi predlog: Na PORODILJSKO odsustvo će ići i OČEVI, i to 4 meseca?!

bunar

foto: pixabay.com

Evropska komisija predlaže novu Direktivu o usklađenju privatnog i poslovnog života roditelja, koja ima za cilj da obezbedi veći nivo ravnopravnosti među polovima u državama članicama, pre svega na tržištu rada.

Direktivom, o kojoj se unutar članica EU vode žestoke rasprave, predlaže se najmanje četiri meseca roditeljskog odsustva koji mora da iskoristi otac i ne može ga preneti na majku, kao i najmanje 10 slobodnih plaćenih dana za oca nakon rodenja deteta.

Naime, kako se navodi, u svim državama članicama zaposlenih je žena bitno manje nego muškaraca, a istraživanja pokazuju da su razlog povećane obaveze oko porodice i dece što su, napominje se, obaveze koje muškarcima mnogo ređe „stoje na putu“.

Direktiva je predložena upravo da bi se nivo obaveza prema porodici ravnomernije podelila među ženama i muškarcima.

Međutim, reakcije na nju među državama članicama si različite, odnosno deo njih koje su za sada dostavile preliminarna mišljenja poput Holandije, Portugala i Danske, smatraju da se njome previše zadire u nacionalna zakonodavstva, kako ne odgovara načelu supsidijarnosti, te da se pitanja roditeljskih odsustva i odsustva za brigu moraju dogovarati među socijalnim partnerima u okviru nacionalnog zakonodavstva.

Druge zemlje, poput Češke, Rumunije i Italije, saglasne su s predlozima direktive.

Da bi Direktiva bila prihvaćena potreban je konsenzus svih clanica.

(Tanjug, Jutarnji.hr)

Share this post: