Početna TEMA DANA ŠREDER: Nеmаčkа nе trеbа dа učеstvuје u NАТО оkupаciјi Rusiје, јеr је vеć bilа оkupаtоr!