Strašno: Čak 2/3 uzoraka hrane za ljude i životinje koja je analizirana u BiH je GMO porekla!?

Koji su proizvodi GMO

Čak dve trećine uzoraka hrane za ljude i životinje koja je analizirana u BiH je genetički modifikovanog porekla (GMO) iako ta zemlja zabranjuje proizvodnju i prodaju takvih proizvoda.

Od 100 uzoraka hrane za ljude i životinje u BiH, koji su ispitivani na prisutnost genetički modifikovanih organizama (GMO), čak 67 je bilo pozitivno.

Taj podatak navodi se u Izveštaju o sprovedenom planu praćenja hrane za ljude i životinje za životinje u BiH nakon laboratorijskih analiza izuzetih uzoraka hrane koje je sproveo Institut za inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, objavile su Nezavisne novine.

Kako se navodi u tom izveštaju, uzorci su uzeti u trgovačkim centrima i fabrikama hrane za životinje u 17 gradova širom BiH, od kojih je 72 bilo uvoznog porekla, a 28 domaćih. Pojašnjava se da su proveravani mesni proizvodi sa sastojcima na bazi soje, kukuruzne pahuljice, mešane žitarice, pekarski proizvodi koji sadrže kukuruz među kojima keks i grickalice, kao i hrana za životinje na bazi soje i kukuruza.

Od ukupno 45 analiziranih uzoraka hrane za ljudsku upotrebu 26 uzoraka je pozitivno, odnosno utvrđeno je prisutnost GMO, dok je 19 uzoraka negativno. Od 48 analiziranih uzoraka hrane za životinje 41 je pozitivan, dok je sedam negativno, navodi se u izveštaju.

Ovaj je izveštaj pripremila Agencija za sigurnost hrane BiH, a ove godine ga je razmatralo i prihvatilo Veće ministara BiH.

Prema vredećem zakonodavstvu u BiH uvoz, upotreba i proizvodnja GMO proizvoda su zabranjeni.

Vlasti BiH imaju podatke o krijumčarenju GMO semena, najčešće soje.

(economy.rs)

Share this post: