U Srbiji će pored EU, svoje interese imati Rusija i Kina!

Srbija ostaje privržena članstvu u EU, ali ne može da se pridruži restriktivnim merama koje se odnose na države koje je podržavaju po kosovskom pitanju.

To je rekao šef srpske diplomatije i vršilac dužnosti predsednika Vlade Srbije Ivica Dačić, istakavši da pod tim zemljama podrazumeva i Rusiju i Kinu.

U obraćanju na konferenciji „Evropa u više brzina: produbljivanje bezbednosne i odbrambene politike“ Dačić je pozvao EU da posveti pažnju regionu i podrži Srbiju u namerama da ubrza proces reformi i pristupanja EU.

„Srbija nije u mogućnosti da se pridružuje odlukama i restriktivnim merama koje se odnose na Rusiju i Kinu, kao stalne članice Saveta bezbednosti UN-a, jer je naš teritorijalni integritet ugrožen pokušajem secesije dela naše teritorije, a te države istrajavaju u poštovanju međunarodnog prava.

Na isti način odnosimo se i prema svim drugim državama koje nam pružaju podršku kada je reč o pitanjima koja se tiču Kosova i Metohije“, rekao je Dačić na skupu u organizaciji ISAC fonda.

Govoreći o usklađivanju sa EU u oblasti spoljne politike Dačić je podsetio da „Srbija i dalje čeka da od EU dobije izveštaj sa skrininga za Poglavlje 31, iako je bilateralni skrining, koji je održan još u oktobru 2014. ocenjen kao veoma uspešan“.

On je dodao da se pitanje saradnje Srbije sa EU u ovoj oblasti sagledava i ocenjuje samo kroz pridruživanje odlukama i deklaracijama EU, posebno onim koje se tiču Rusije što je „gotovo izvesno i glavni razlog što države-članice EU nisu mogle da postignu saglasnost oko sadržine izveštaja, koji je u proceduri usvajanja već godinu i po dana“.

Dačić je rekao da se od Srbije očekuje da se postepeno usaglašava sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU što „uopšte nije sporno“ i podvukao da u vrednosnom, geografskom, političkom, bezbednosnom smislu Srbija pripada Evropi, što je u nebrojenom broju slučajeva pokazala i dokazala.

Govoreći o pitanju Kosova Dačić je naveo da Srbije vodi doslednu politiku ali i da je „veoma kooperativna i opredeljena da sva otvorena pitanja rešava dijalogom, a ne pretnjom i potencijalnim sukobom, što je model ponašanja Prištine“.

On je rekao da je Beograd pristao na dijalog sa Prištinom, koji se sprovodi uz posredovanje visoke predstavnice EU i da ga nikad nije uslovljavao, ali da se, uprkos tome, veoma često dogovori ne poštuju niti se razgovara o pitanjima koja imaju suštinski značaj za Srbiju kao što su pitanje imovine ili zaštite crkvene i kulturne baštine i Zajednica srpskih opština.

Dačić je rekao da „principi i pravila treba za sve da važe pođednako“ i da „EU na isti način treba da reaguje kada se ona krše, činila to Srbija ili neko drugi“ jer bi to uticalo na jačanje kredibiliteta i poverenja u EU u Srbiji.

„Više razumevanja za pitanja koja su za nas suštinska, a to je pre svega očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta. To je ono što nedostaje Srbima da EU prepoznaju ne samo kao najvećeg spoljno-trgovinskog partnera, najvećeg donatora ili investitora, već kao političku zajednicu, koja poštuje i uvažava partnera kakav je Srbija.

Zbog toga su neki drugi u našoj javnosti naizgled vidljiviji, jer narod sve više pitanje pristupanja EU vidi kao izuzetno politizovan proces u kojem ne važe za sve ista pravila“, rekao je.

Dačić je rekao i da EU mora da zna da će u Srbiji uvek imati kredibilnog, predvidivog i pouzdanog partnera, ali i da EU treba da uloži više napora da razume poziciju Srbije „jer je ona veoma racionalna“.

„Što biste vi, Evropljani rekli – mi se samo ponašamo u duhu principijelnog pragmatizma. Vlada Srbije vodi aktivnu, jasno profilisanu i osmišljenu spoljnu politiku, čiji je primarni cilj članstvo u EU, ali i intenziviranje dijaloga, saradnje i odnosa sa zemljama širom sveta, a posebno sa tradicionalnim partnerima“, kazao je Dačić koji je vršilac dužnosti premijera.

On je dodao da je Srbija veruje da je „ekonomsko jačanje nužno za napredak celokupnog društva, ali i za proces pristupanja EU“ zbog čega posebnu pažnju posvećuje stvaranju uslova za povećanje izvoza, direktnih stranih investicija i otvaranje novih radnih mesta i smatra da bi bilo neodgovorno da se ugroze odnosi sa nekom od najvećih svetskih ekonomija ili snabdevanje energentima.

„Želimo da vodimo politiku koja će doprineti boljem pozicioniranju Srbije na regionalnom, evropskom, multilateralnom i širem međunarodnom planu. U tom smislu, ne vidimo prepreku da Srbija sarađuje sa širokim krugom zemalja u raznim oblastima, na način kako to čini sa članicama EU ili sa susedima“, rekao je Dačić.

On je dodao da će Srbija nastavti da sarađuje sa EU u ostvarenju regionalne stabilnosti, borbi protiv terorizma i migrantskoj krizi i da očekuje da se prilikom razmatranja napretka Srbije u toj oblasti njeni napori vrednuju na adekvatan način.

„Za nas je veoma važna poruka koju je EU poslala u Globalnoj strategiji – da kredibilna politika proširenja predstavlja strateško ulaganje u bezbednost i prosperitet Evrope i da će i dalje biti zasnovana na jasnom, striktnom i fer procesu pristupanja.

Očekujemo da EU do kraja ove godine, kada zada okvir za svoj reformski proces, ozbiljnu pažnju posveti našem regionu i da pruži podršku Srbiji u njenim namerama da se znatno ubrza reformski proces i pristupanje Evropskoj uniji“, rekao je Dačić.

(BETA)

Share this post: