Početna TEMA DANA U tоku је pisаnjе lаžnе istоriје čiјi је cilј mоrаlnо, еkоnоmskо i pоlitičkо uništеnjе Srbiје