Početna TEMA DANA U TOKU JE ZAVERA! 40.000 najkrvoločnijih terorista iz Sirije vraćeni su na Kosovo i u Bosnu i vode ih kao migrante…