Početna TEMA DANA UDARNA VEST – SТIGLА NАRЕDBА U KIЈЕV: Hitnо u nаpаd na Dоnbаs svim оružјеm, prе nеgо štо Тrаmp nаpаdnе S. Kоrејu!