Vlada racionalizuje: Šokantno otkriće, koliko će ljudi ostati bez posla!?

vucic zorana  vlada ljajic rasim vujovic

Do januara naredne godine javni sektor imaće 14.512 ljudi manje nego u decembru 2014. godine.

To znači da će 14.512 zaposlenih ostati bez posla. Jedan deo njih otići će u penziju, a ostatak će dobiti otkaz.

Kulminacija racionalizacije u javnom sektoru očekuje se u januaru, kada bi trebalo da bude podeljeno najviše otkaza.

Od ukupnog broja, republički organi imaće 8.511 zaposlenih manje, Vojvodina 250, a lokalne samouprave 5.751 zaposlenog manje nego na kraju 2014. godine.

Organi imaju rok od 60 dana da broj radnika svedu na dogovoreno.

Ministarstvo: Početak racionalizacije

U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave kažu da se jučerašnjim usvajanjem odluka o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru, stvaraju se uslovi za racionalizaciju javne uprave u cilju njenog efikasnijeg delovanja u korist građana i privrede.

– Time je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave završilo ovaj izuzetno važan zadatak koordiniranja pripremom racionalizacije, koji je možda najteži korak sveobuhvatnih reformi javne uprave – kažu u ovom ministarstvu.

Od korisnika javnih sredstava očekuje se da u narednih 60 dana reorganizuju način rada tako da isti posao mogu obavljati sa manje zaposlenih.

– Ministarstvo apeluje na sve rukovodioce organizacionih jedinica da procesu racionalizacije pristupe odgovorno uz zaštitu kvaliteta i nivoa usluga za koje su odgovorni, kao i uz maksimalnu zaštitu prava zaposlenih radnika – napominju u ministsrtvu.

Oni ističu da je Vlada razmotrila potrebe i mogućnosti za uštede u različitim delovima sistema, tako da su ovim smanjenjem više zahvaćeni oni delovi javne uprave u kojima ima više prostora za uštede.

– Napravljen je prostor da se neke deficitarne funkcije, kao što su inspekcijske službe i zdravstveni radnici, ojačaju. Odluke se odnose i na javna preduzeća na lokalnom nivou, ali ne i na republička preduzeća za koje Vlada sprovodi specifične programe restrukturiranja – dodaju.

Značajan broj penzionisanja

S obzirom da je ovih zaposlenih na neodređeno vreme 514.573 hiljada, očekuje se u proseku smanjenje od 2.82 odsto.

– Napominjemo da je, s obzirom na stalni odliv zaposlenih u penziju i na zabranu zapošljavanja već u septembru bilo 3.100 manje stalno zaposlenih nego u decembru 2014. godine.

Procenjujemo da će broj penzionisanja i u narednom periodu biti značajan s obzirom da 12.000 zaposlenih ima već stečene uslove za penziju.

Očekuje se da dodatno smanjenje broja zaposlenih u državi od 20.000 u 2016.godini pomenuto u Fiskalnoj strategiji u najvećoj meri ne izgubi posao, već pređe na finansiranje po tržišnim principima – kažu u Ministarstvu.

Čim prečišćeni tekstovi Odluka budu objavljeni u Službenom glasniku, one će se i postaviti i na veb prezentaciji Ministarstva www.mduls.gov.rs.

– U narednom periodu pristupiće se modernizaciji načina rada javne uprave: dubljim promenama u organizaciji rada, načinu finansiranja i u podeli rada između državnog i privatnog sektora podići će se kvalitet usluga i njihova efikasnost.

Izrada prvog nivoa funkcionalnih analiza od strane Svetske Banke u saradnji sa resornim ministarstva privodi se kraju i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će pokrenuti javne diskusije o pravcima modernizacije početkom 2016. godine – kažu u Ministarstvu.

(Blic)

Share this post: