ZAGAĐEN vazduh u gradovima Srbije ubija građane: Evo gde je NAJGORE!

Zagađen vazduh u Srbiji

foto-ilustracija: pixabay

Srbija je u svetskom vrhu po smrtnosti od zagađenog vazduha – sa 137 umrlih na 100.000 stanovnika, deseti smo na planeti.

Brine što su upravo najveći srpski gradovi u trećoj kategoriji po kvalitetu vazduha, dakle prekomerno su zagađeni.

U Agenciji za zaštitu životne sredine svi su ovih dana na terenu i obavljaju merenja. Situacija je, upozoravaju, alarmanta. Najzagađeniji su Užice, Valjevo, Sremska Mitrovica, Kragujevac, Pančevo, Bor i Beograd.

– Ovi gradovi su, prema propisanim kriterijumima, svrstani u treću kategoriju koja označava jako zagađeni vazduh – objašnjava Jasmina Knežević, rukovodilac Grupe za monitoring i stanje kvaliteta vazduh:

– Za pomenute gradove zajedničko je to što imaju visoke godišnje koncentracije suspendovanih čestica PM10 – pored čvrstih čestica koje se javljaju pri sagorevanju, čađi, prisutne su i fine čestice, veoma malih dimenzija i mase.

Tolerantna vrednost PM10 za 2015., godinu bila je 41,6 mikrograma po kubnom metru, a kretala se od 42 u Pančevu do 76 mikrograma u Užicu.

U Agenciji dodaju da je bio zabrinjavajući i broj dana tokom kojih je stanovništvo bilo izloženo delovanju zagađenja jer je propisom dozvoljeno da se tolerišu prekoračenja dnevnih koncentracija do 35 dana, a ona su se javljala od dva do pet puta više.

(Telegraf.rs, Večernje Novosti)

Share this post: