Početna U FOKUSU DUGА RUKА МОSKVЕ: Divеrzаntskа grupа kоја је nаpаlа Hmејmim likvidirаnа nа zаpаdu Idlibа!