EKSKLUZIVNO OBJAVLJUJEMO: Detaljan tekst rusko-američkog sporazuma o prekidu vatre u Siriji!

keri i lavrov

U nastavku vam donosimo deo teksta sporazuma o prekidu vatre u Siriji kojeg su SAD i Rusija postigle 9. septembra 2016. godine.

Iako se čini da je primirje uprkos svemu propalo zbog kršenja od strane pobunjenika, Washington i Moskva kažu da su posvećeni  oživljavanju ovog dogovora.

Kada je sporazum postignut, bivši hladnoratovski neprijatelji odlučili su ga zadržati u tajnosti, na što su se požalile ostale države zainteresovane za sukob u Siriji, pre svega Francuska. Associated Press je dobio kopiju ugovora, a dokument je datiran 9. septembra u 22:00h.

___

Ruska Federacija i Sjedinjene Američke Države (u daljnjem tekstu – „strane“) nameravaju da preduzmu zajedničke napore za stabilizaciju situacije u Siriji, uz posebne mere za region Halepa. Razgraničenje teritorija pod kontrolom DAIŠ-a, „Jabhat Al-Nusre“, i umjerene oružane opozicije ostaju ključni prioritet, pre svega odvajanje umerenih opozicionih snaga od Al- Nusre.

Strane će odrediti datum i vrijeme u kojem će sljedeće mere stupiti na snagu (označen kao dan „D “).

– Na Dan „D“ sve zaraćene strane (CoH) u Siriji će prihvatiti sporazum i ispuniti njegove uslove u potpunosti, kao što je navedeno u  Zajedničkoj deklaraciji  Ruske Federacije i Sjedinjenih država ( 22. februar 2016) u roku od 48 sati.

Konkretno, ovo podrazumeva: prestanak svih napada sa bilo kojim oružjem, uključujući bombardovanja, upotrebu raketa, minobacača, i antitenkovskih navođenih raketa; uzdržavanje od zauzimanja ili želje za zauzimanjem teritorija drugih stranaka uključenih u konflikt; omogućavanje humanitarim agencijama brz, siguran, nesmetan i održiv pristup celim područjima pod njihovom operativnom kontrolom i omogućavanje dolaska hitne humanitarne pomoći do svih ljudi u potrebi; upotrebu proporcionalne sile (i.e. ne veće nego što je potrebna za rešavanje neposredne opasnosti), i to u samoodbrani.

Posebne mere će stupiti na snagu za područje Castello puta u Halepu (kao što je definisano međusobno određenim koordinatama).

Naime, pro-vladine snage će:

– Povući teško naoružanje kao što su oklopna borbena vozila i pješadijska borbena vozila (osim BTR-60 i BMP-1 bez ATGM), tenkove, artiljeriju i minobacače, na udaljenost od 3,500 m severno od puta;

– Povući posade mitraljeza, BTR-60 i BMP-1 bez ATGM-a na udaljenosti od 2.500 m severno od puta;

– Povući sve osoblje, osim onih koji su prisutni na dve osmatračnice, na udaljenosti od 1000 m severno od ceste naoružani samo lakim oružjem ili puškomitraljezima;

– Na Južnoj strani ceste, povući natrag svo osoblje, oružja i opremu na udaljenosti od 500 m od puta;

– Formirati do dve osmatračnice ne manje od 500 m severno od Castello puta. Lokacije će biti obostrano dogovorene, u zavisnosti od terena, sa osobljem do 15 osoba opremljenih lahkim oružjem samo za samoodbranu i posmatranje opreme;

– Ne ometati bilo humanitarni, civilni ili komercijalni promet u tranzitu Castello ceste; i

– Ne zauzimati područja koja su opozicione grupe napustile ili pomijerati pozicije u demilitarizirane zone, mimo osmatračnica.

Opozicione snage će istovremeno poduzeti sljedeće radnje:

– Na Istočnom kraju Castello puta na dogovorenoj mapi, opozicija će raditi u zavisnosti od akcija kurdskih jedinica: ako su Kurdi prisutni sjeverno od Castello puta, opozicija će ostati na snazi; ako se Kurdi povuku 500 m južno od Castello puta, upražnjeno područje će se smatrati demilitarizovanim i opozicione grupe će se povući nazad 500 m severno od puta;

– Na Zapadnom kraju Castello ceste (na liniji dodira koja se proteže severno od trgovačkog kompleksa Castello), opoziciona povlačenja će se odvijati analogno povlačenjima iznad nabrojanih provladinih snaga.

– Oposicione Grupe koje se nalaze u 31/15 kvartu prema ruskoj mapi, severno od trgovačkog kompleksa Castello, će:

– Povući teško naoružanje kao što su oklopna borbena vozila i pješadijska borbena vozila (osim BTR-60 i BMP-1 bez ATGM), tenkove, artiljeriju i minobacače, na udaljenosti od 3.000 metara severno;

– Povući posade mitraljeza, BTR-60 i BMP-1 bez ATGM na udaljenosti od 2.500 m severno od puta;

– Povući svo osoblje na udaljenosti od 1000 m sjeverno i ostaviti ga sa samo lakim oružjem ili puškomitraljezima;

– Uz put koji vodi od trgovačkog kompleksa Castello u blizini Layramouna, opozicione grupe će povući osoblje i oružje 500 m severno od Castello puta. To odražava povlačenje ‘režimskih snaga’ na 500 m južno od Castello puta između tih tačaka;

– Ne smiju ometati bilo humanitarni, civilni ili komercijalni promet na tranzitu Castello puta;

– Ne smeju zauzimati područja koja pro-režimske snage napuste ili premeštati pozicije u demilitarizirane zone, osim osmatračnica; i

– Opozicija će uložiti sve napore da spriječi snage Al-Nusre da prodru u demilitarizirane zone uz područja koje drži pod kontrolom.

Dodatni propisi

– Svi Sirijci mogu napustiti Alep preko Castello ceste, uključujući i pobunjeničke snage sa oružjem, uz objašnjenje da je to opasno po njih i da mogu izabrati svoje odredište. Opozicione snage koje napuštaju Alep sa oružjem moraju koordinirati unapred sa predstavnicima UN-a  vreme kada će koristiti Castello cestu kao i broj osoblja i naoružanja i vojne opreme koju voze sa sobom. Takođe moraju garantovati da neće naškoditi civilima ili opozicionim snagama koje se pridržavaju CoH-a i koje su odlučile da ostanu u Halepu.

– Bilo kakvo kršenje demilitarizovane zone prijavljeno od strane bilo koje stranke razmatrati će Sjedinjene Države i Rusija. U slučaju prodiranja Al-Nusre u demilitarizovanu zonu nakon što je ona uspostavljena, Sjedinjene Države i Rusija će postupiti u skladu sa odredbama sporazuma.

– Na Dan D, i pro-vladine i opozicione snage će osigurati siguran, nesmetan i održiv pristup humanitarne pomoći istočnom i zapadnom Alepu. Oni će takođe olakšati neograničeno kretanje svih komercijalnih i civilnih vozila Khan Tuman putem u Ramousehu u koordinaciji sa UN-om i uspostaviti mehanizam za praćenje da bi pomoć UN-a što je prije moguće došla do potrebitih. U tu svrhu, tehničke ekipe ‘strana’ i UN-a će sazvati D + 4. Dostava humanitarne pomoći će biti u skladu sa uslovima CoH-a i uspostavljene procedure UN-a, a u koordinaciji s relevantnim predstavnicima UN-a.

– Ni opozicione grupe niti pro-vladine snage neće pokrenuti napade na područja navedena u priloženoj karti, a prema odgovarajućim geo-koordinatama (u daljnjem tekstu „područje“). Ni opozicione grupe niti pro-vladine snage neće pokušati zauzeti nove teritorije od drugih u „području.“

Također sporazum, između ostalog, predviđa dogovor o zonama na kojima ne sme delovati sirijska avijacija.

Na kraju, strane u dogovoru zadržavaju pravo da odustanu od ovog aranžmana ukoliko smatraju da uslovi nisu ispunjeni.

(Global CIR)

Share this post: