ODLUKA je blizu: Banke će DUGOVE građana moći da PRODAJU agencijama i fondovima?!

Prodaja potraživanja?

foto-ilustracija: pixabay

Narodna banka Srbije blizu je odluke o prodaji dugovanja građana fondovima i agencijama. Formirana je radna grupa u NBS koja će izraditi propis po ugledu na EU.

Narodna banka Srbije je formirala radnu grupu koja treba da izradi propis po kome će i fondovi i agencije moći pored dugova firmi da otkupljuju i kredite koje ne mogu da otplate građani.

Pritisak već duže postoji i od ovih institucija, ali i od samih banaka, koje bi se na taj način rasteretile, pišu Večernje novosti.

Građani, s druge strane strepe poučeni dosadašnjim iskustvom sa uterivačima, ali kako kažu u centralnoj banci, sve će se učiniti da dužnici ne budu dovedeni u nepovoljniji položaj od onog u kome bi bili da njihovi dugovi nisu preneti u fondove i agencije.

Propis se izrađuje po ugledu na regulativu koja važi i u EU uz nadzor NBS.

– Te institucije će svakako biti obveznici primene propisa o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji je na snazi već šest godina. Dok se ne stvore uslovi za prelazak na nove propise, samo će banke i dalje moći da otkupljuju loše kredite stanovništva – kažu u NBS.

Zašto ne otkupljuju dugove firmi?

To znači da će najranije polovinom ove godine da se razmatra regulativa, a do kraja 2017. bi došlo do njene primene.

Pitanje je zbog čega su toliko primamljivi fondovima i agencijama dugovi za kredite građana, koji su tek petina kredita koje ne vraćaju firme.

– Čudno je što se su zainteresovali za obaveze stanovništva, a ne firmi od kojih mogu da naplate imovinu, pre svega nekretnine ili da dođu do povezanih preduzeća koji su pravo obezbeđenje kredita – kaže Đorđe Đukić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Oni navodi da su građani dobri dužnici i kada ne otplaćuju rate, uglavnom jer ostanu bez posla ili se dogodi neka tragedija u porodici, pa izgube primanja, a naslede dugove.

– U Evropi, a i regionu, fondovi i agencije za otkup nenaplativih potraživanja od banaka fokusirani su na preduzeća – dužnike. Naravno, i mi ćemo morati da uvedemo lični bankrot, ali uz mogućnost da građanin raspolaže delom svojih primanja – kaže on.

Prodaja dugova postojala, pa ukinuta

Banke su od 2011, kada je ukinuta mogućnost prodaje dugova građana agencijama i fondovima, isključivo bile u mogućnosti da prodaju dug drugoj banci.

– Mogućnost ustupanja kredita fizičkim licima dodatno je uređena Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga i ograničena je na ustupanje drugoj banci. Takođe, u okviru člana 39 Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga precizno je definisano da „u slučaju ustupanja potraživanja banke iz ugovora o kreditu drugoj banci, korisnik zadržava sva prava koja su ugovorena, kao i pravo isticanja prigovora prema drugoj banci koje je imao i prema prvoj banci, a druga banka ne može korisnika dovesti u nepovoljniji položaj od položaja koji bi imao da to potraživanje nije preneto, i korisnik zbog toga ne može biti izložen dodatnim troškovima – rekli su svojevremeno u kabinetu guvernera NBS.

U maju ove godine NBS je saopštila da su formirali Radnu grupu sa zadatkom da izradi predlog regulatornog okvira za nedepozitne finansijske institucije po ugledu na EU.

– Institucije definisane novim regulatornim okvirom bile bi obuhvaćene definicijom finansijskih institucija, i u njihovom radu bi se u potpunosti primenjivao Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, kao i Zakon o obligacionim odnosima, tako da okvir funkcionisanja ugovornog odnosa poverilac-dužnik ničim ne bi bio izmenjen – rekli su tada u NBS.

(Večernje novosti)

Share this post: