PRŽI OGNJEM I SATIRE ČELIKOM: Automatski bacač granata “Balkan“ (VIDEO)

granata-bacacU bliskoj perspektivi ruska armija će dobiti novo naoružanje. Osnovni zahtev prilikom njegovog usvajanja biće povećane borbene i tehničke karakteristike u odnosu na postojeće modele oružja koji se nalazi u operativnoj upotrebi.

Jedno od tih noviteta predstavlja i automatski bacač granata AGS-40 „Balkan“, koji je posle opsežne faze tehničkog razvoja i detaljnih ispitivanja, konačno dočekao dan da uđe u serijsku proizvodnju i borbeni sastav ruske armije.

O ovome je nedavno pisala i „Rosijskaja gazeta“.

Informacije koje su tom prilikom objavljene saopštene su u pres-službi naučno-industrijskog koncerna „Tehnologije proizvodnje mašina“, koji se inače bavi razvojem i proizvodnjom ovog bacača.

Prema tim informacijama automatski bacač granata AGS-40 „Balkan“, prošao je sva državna tehnička ispitivanja sa pozitivnom ocenom, odakle je preporučeno njegovo usvajanje u naoružanje.

Posle uspešnog seta ispitivanja, proizvedena je probna serija ovih bacača koji će uskoro ući u eksploataciju u jedinice ruske armije. To će biti i poslednja značajna provera pred definitivan prijem i masovnu proizvodnju koja se očekuje u 2017. godini.

Novi automatski bacač granata AGS-40 „Balkan“ predviđen je da zameni postojeće bacače AGS-17 „Plamen“ (verziju ovog bacača pod oznakom M-93 proizvodi „Zastava oružje“, Srbija) i AGS-30.

U novom projektu, koji podrazumeva izradu novog bacača implementirane su nove ideje i konstrukciona rešenja koje će omogućiti značajno unapređenje tehničkih i borbenih karakteristika samog oružja.

Uspešna realizacija inovativnih tehničkih rešenja omogućila je značajan prirast bazičnih karakteristika bacača u odnosu na postojeće modele u operativnoj upotrebi. To se pre svega odnosi na povećan efektivni domet oružja i uvećanu ubojnu moć granate.

Projekat automatskog bacača „Balkan“ pojavio se još 90-tih godina prošlog veka. Na njemu su radili inženjeri iz Centralnog opitno-konstruktorskog biroa za sportsko i lovačko oružje (CKIB SOO, g. Tula). Novo oružje je konstruisano na bazi eksperimentalnog obrazca TKB-0134 „Kozlik“.

Zbog teške ekonomske situacije uzrokovane kolapsom SSSR-a, projekat razvoja ABG „Balkan“ je praktično obustavljen. Dolaskom Putina na vlast i temeljnom reorganizacijom do tada haotične države, ekonomska situacija se radikalno popravlja i projekat ponovo oživljava.

Pogledajte video:


Nastavak razrade projekta „Balkan“ na sebe preuzimaju stručnjaci iz GNPP „Pribor“ (kasnije je ova kompanija ušla u sastav koncerna „Tehmaš“) koji ga i dovode do finalnog stadijuma pred poslednja testiranja i etapu serijske proizvodnje.

U osnovi projekta AGS-40 / 6G27 „Balkan“, nalazilo se nekoliko ideja.

One su se pre svega odnosile na povećanje kalibra oružja.

Naime, bacač u kalibru 30mm nije imao dovoljno ubojitu granatu, ali i nedovoljan efektivni domet. Usled takvog saznanja, doneta je odluka da novi bacač bude u kalibru 40mm.

Da bi se ovaj problem prevazišao razvijena je nova municija u kal.40mm – 7P39, specijalno projektovana za ovaj bacač.

Za razliku od postojeće municije, ovaj model granate nije samo većeg kalibra, nego je i drugačije konstrukcije.

Pogledajte video:


Sve ovo je uvećalo borbene mogućnosti novog bacača granata za čak 2 puta u odnosu na postojeće automatske bacače AGS-17 i AGS-30.

Pored toga, nove ideje implementirane u projektu „Balkan“ omogućile su da se u izvesnoj meri uprosti kompleksnost oružja u odnosu na postojeće modele, čime su se uvećale njegove ukupne eksploatacione karakteristike. Integrisani mehanizam omogućava kadencu od 400 granata u minutu.

Produžena cev dužine 400mm (npr. AGS-17 „Plamя“ ima cev dužine 305mm) povećava početnu brzinu granate 7P39 na 240 m/sek, za razliku od trenutnih modela čija brzina iznosi 185 m/sek. Ova karakteristika omogućava granati veću preciznost i domet.

Efikasni domet automatskog bacača granata AGS-40 „Balkan“ sada iznosi 2500m. To je za gotovo 800m više, nego kod trenutnih verzija ABG koji se nalaze u naoružanju ruske vojske. Automatski bacač se puni metalnim dobošem u koji staje redenik kapaciteta 20 granata 7P39, mase 14kg. NJegova ukupna masa iznosi 33 kg.

(Rbth)

Share this post: