Računi za mobilni ulaze u kreditni biro?! Pooštravanje uslova za dobijanje kredita!

Ilustracija

foto-ilustracija: pixabay

Od 1. jula to će biti dodatni podatak na osnovu koga će banke odlučivati da li će nekome odobriti kredit ili neku drugu uslugu

To znači da će bankari, osim informacija o redovnom ili neredovnom otplaćivanju kredita, raspolagati i podacima o tome koji klijenti ne plaćaju redovno račune za mobilne telefone.

Od 1. jula to će biti dodatni podatak na osnovu koga će banke odlučivati da li će nekome odobriti kredit ili neku drugu uslugu.

Građani će imati određeni rok, najverovatnije do 60 dana, za izmerenje duga. To znači da će oni koji ni posle dva meseca ne plate račun za mobilni telefon biti zabeleženi u Kreditnom birou, zbog čega bi dužnik imao minimalne šanse da dobije novi kredit od banke.

Dugovanja iz Kreditnog biroa se brišu tri godine posle plaćanja, ali je bankarska politika odobravanja pozajmica ublažena poslednjih godina, pa je i pored zabeležnog kašnjenja moguće dobiti kredit već nakon godinu dana.

Kako je ranije pisano, unos informacija o plaćanju računa za telefone u Kreditni biro jedan je od uslova koji bi Srbija trebalo da ispuni kako bi se bolje rangirala na Duing listi svetske banke naredne godine.

Ovakav potez je sasvim siguran, pogotovo ako se u obzir uzme to da Vlada Srbije želi da kroz dve godine bude među prvih 20 zemalja na Duing listi.

(Stil.kurir.rs)

Share this post: