Šapčanina ujela zmija u sopstvenom malinjaku: Zbog toga, dobiće 500.000 dinara od države!

Ilustracija

Za sve to sud je presudio da mu se isplati 522.000 dinara, dok su troškovi parničnog postupka 129.000!

Ako Viši sud potvrdi prvostepenu presudu sudije u sudskoj jedinici Osnovnog suda iz Šapca u Bogatiću, Opština će K.D. iz Bogatića morati da isplati 522.000 dinara zbog ujeda zmije otrovnice u njegovom malinjaku.

Naime, sudija je procenila da je Opština Bogatić „objektivno odgovorna jer je bila dužna da preko svojih organa organizuje komunalnu delatnost i na taj način da spreči postojanje zmija otrovnica“!

Šapčanina je zmija otrovnica ujela u malinjaku.

Čovek je jedva preživeo pa je tužio Opštinu i tražio naknadu nematerijalne štete za umanjenje opšte životne aktivnosti, pretrpljene fizičke bolove i strah, kao i izgubljenu zaradu.

Za sve to sud je presudio da mu se isplati 522.000 dinara, dok su troškovi parničnog postupka 129.000!

Opština je uložila žalbu na prvostepenu presudu negirajući odgovornost.

U Opštinskoj upravi smatraju da je sud, pozivajući se na Zakon o komunalnim delatnostima, odnosno delatnost zoohigijene, pogrešno primenio zakonske odluke na situacije na koje se one ne odnose.

Najvažniji argumenti su da je čoveka zmija ujela na privatnom posedu, te da se delatnost zoohigijene ne odnosi na zmije otrovnice.

(Mediji)

Share this post: