UDARNA VEST – Ako ste zvanično nezaposleni i ispunjavate ovaj uslov, danas vas čekaju pare!

Idite do najbliže filijale Poštanske štedionice

Nacionalna služba zapošljavanja saopštila je da danas počinje isplata redovne novčane naknade nezaposlenima. Sutra je isplata privremene novčane naknade za KiM za oktobar, i ova isplata će se vršiti preko Poštanske štedionice. Potrebno je samo da budete prijavljeni na biro za zapošljavanje, i imate pravo na novčanu nadoknadu.

Pravo na novčanu naknadu ostvaruje se pod uslovima i na način propisan Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, a Zakon se primenjuje počev od 23. maja 2009. godine.

Obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti je deo sistema obaveznog socijalnog osiguranja građana kojim se obezbeđuju prava za slučaj nezaposlenosti na načelima obaveznosti, uzajamnosti i solidarnosti.

Zakonom o doprinosima za obevezno socijalno osiguranje propisano je da su obveznici doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti:

– zaposleni; izabrana, imenovana i postavljena lica koja ostvaruju razliku zarade, odnosno plate;

– lica koja obavljaju privremene i povremene poslove po ugovoru; lica koja ostvaruju naknadu zarade po zakonu koji uređuje finansijsku podršku porodici sa decom;

– lica koja ostvaruju naknadu zarade po zakonu koji uređuje obavezno zdravstveno osiguranje;

– preduzetnici; osnivači, odnosno članovi privrednog društva;

– drugi osiguranici, u skladu sa zakonom koji uređuje sistem obaveznog osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

Nezaposleni ima pravo na novčanu naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa ili prestanka obaveznog osiguranja, po osnovu: prestranka radnog odnosa otkazom od strane poslodavca, u skladu sa propisima o radu, i to:

– ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla, u skladu sa zakonom, osim lica koja su se, u skladu sa odlukom Vlade o utvrđivanju programa rešavanja viška zaposlenih, svojevoljno opredelila za novčanu naknadu ili posebnu novčanu naknadu – u većem iznosu od visine otpremnine utvrđene Zakonom o radu

– ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi; prestanka radnog odnosa na određeno vreme, privremenih i povremenih poslova, probnog rada; prestanka funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica, ukoliko nije ostvareno pravo na mirovanje radnog odnosa ili naknadu plate, u skladu sa zakonom;

– prenosa osnivačkih prava vlasnika, odnosno člana privrednog društva; otvaranja stečaja, pokretanja likvidacionog postupka i u drugim slučajevima prestanka rada poslodavca, u skladu sa zakonom; premeštaja bračnog druga, u skladu sa posebnim propisima; prestanka radnog odnosa u inostranstvu, u skladu sa zakonom, odnosno međunarodnim sporazumom.

Obaveznim osiguranjem obezbeđuju se prava za slučaj nezaposlenosti, i to:

– novčana naknada; zdravstveno osiguranje i penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu sa zakonom; druga prava u skladu sa zakonom Pravo na novčanu naknadu Pravo na novčanu naknadu ima nezaposleno lice koje je bilo obavezno osigurano za slučaj nezaposlenosti najmanje 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci.

Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid osiguranja kraći od 30 dana.

Nezaposleni kome je radni odnos, odnosno osiguranje prestalo njegovom voljom ili krivicom, odnosno ako je radni odnos prestao svojevoljnim opredeljivanjem za otpremninu, novčanu naknadu ili posebnu novčanu naknadu po odluci Vlade o utvrđivanju programa rešavanja viška zaposlenih, u većem iznosu od iznosa otpremnine utvrđene Zakonom o radu.

(Mediji)

Share this post: