10 ČINJENICA KOJE POKAZUJU DA STE STVARNO BUDNI

Zar nije očigledno da se događa značajno globalno buđenje? Baš kao što su Maje predvidele pre toliko godina da će apokalipsa postati jasna u 2012. Ali mnogi su pogrešno interpretirali apokalipsu kao kraj sveta, kada je činjenica da zapravo znači „razotkrivanje, objavu nečega skrivenog“.

Kako se mnogi i dalje prepiru oko tačnosti kalendara Maja, ne može se tvrditi da veliki broj ljudi napokon postaju svesni onoga što je skriveno od njih tako dugo. Naravno, to je proces buđenja, ali ne preko noći. Potrebno je vreme da se ogule mnogi slojevi laži da bi došli do srži krajnje istine. To će biti iznad pretencioznog za nas da tvrdimo da znamo sve tajne svemira. Mi to ne znamo. Svakodnevno se ponizimo onime što mi još uvek ne znamo. Međutim, to je sve jasnije iz dana u dan, ono što nije istina.

Ovde su deset znakova koji pokazuju da ste potpuno budni:

1. Vi znate da nema značajne razlike između glavnih političkih stranaka (levičara i desničara): Tako je jednostavno da budete uhvaćeni u levo-desnu raspravu i u zamku misli „verujem da postoji razlika između dveju glavnih političkih stranaka„. Međutim, rasprava je jedna stvar, a dela su drugo. Po njihovim delima ćete ih znati, a neosporno je da ne postoji značajna razlika između političkih stranaka kada je u pitanju delovanje u vezi najvažnijih pitanja. Čak i okoreli ideolozi poput Džona Kjuzaka se počinju buditi.

2. Razumete li da su FED (Američka federalna banka) i međunarodne banke širom sveta pokretači naših privrednih problema: Ropstvo duga je totalitarna sila koja preti celom čovečanstvu, a ne neka privremena politička lutka ili neki pohlepni trgovac sa Wall Street-a. Kada mala grupa ljudi ima sposobnost da stvori bogatstvo iz ničega i naplaćuje kamate na to, oni imaju sposobnost da porobe planetu na svom vlasništvu, bez obzira na to kakav tip vlade ima ta zemlja.

3. Vi znate da preventivni rat nikada nije potreban: Kad bi shvatili da je samoodbrana jedini prihvatljivi oblik nasilja, onda bi postali probuđena ljudska bića. Da sugerišemo rat jer je neko drugačiji od nas, ili zato što oni mogu predstavljati pretnju u budućnosti je jednostavno smešno. A kada je ideja o bombardovanju civila postala humanitarna? Niko ne želi rat, osim nemoralnih gadova koji izvlače korist iz njega.

4. Vi znate da vas sistematski truju, kako, ko i zašto: Doduše, postoji puno toga da se nauči u smislu kako smo krišom trovani. No, ostaje činjenica da smo sistematski trovani, a to je verovatno u svrhu zaglupljivanja i kao krajnji cilj, ograničavanja rasta stanovništva. Ko je mogao da veruje da neko može da učini toliko zla nevinim ljudima, sigurno se pitate. Pa, kada počnete tražiti odgovor na to pitanje, jedan ste korak bliže do prosvetljenja.

5. Morate razumeti da Vlada ne može ozakoniti moral: Kad ste shvatili da je uloga države – zaštita vaše slobode i rad za dobrobit građana, ti si se probudio. Tu bi trebao biti jedan jednostavan zakon koji reguliše moral: Ne čini nikakvu štetu. Dakle, nemoguće je za vladu da sprovede moral oružjem, kavezima i porezima, jer oni jasno uzrokuju ozbiljnu štetu vašoj slobodi i našem blagostanju.

6. Vi znate da su mainstream mediji u celosti u vlasništvu i izmanipulisani od strane vladajuće elite: Sve manji broj ljudi još uvek zapravo veruju u ono što čuju iz mainstream medija kao da je Jevanđelje, čak i kad su već prihvatili da su kupljeni i plaćeni od strane elite. Ipak, prepoznavanje da oni nisu ništa više od propagandnog aparata i oblika kontrole uma, prvi je korak u kritičkom mišljenju izvan „naučnih“ poruka koje oni emituju.

7. Vi znate da vaši susedi nisu vaši neprijatelji čak i ako imate žestoke ideološke nesuglasice: Ovo je možda najteže prevazići u procesu buđenja. No, važno je shvatiti da su vaši susedi indoktrinisani i hipnotisani kao i mi ostali. Većina njihovih ideja nisu njihove. Oni pate baš kao i ostatak nas. To je u redu da osuđuju svoje postupke, ako su oni štetni, ali oni koji su budni neće odustati od širenja informacija koje mogu rasvetliti one koji su još uvek  u mraku. Niko od nas nije rođen „budan“ i svako od nas može naučiti još više.

8. Vi znate da je završna igra – kontrola sveta na planeti Zemlji: Jednom kad shvatite završnu igru vladajuće elite – potpuna kontrola nad svim vitalnim slojevima društva kroz svetske vlade, jedne svetske valute, međunarodnih oružanih snaga, i tako dalje, biće jednostavno videti laži i propagandu u svakodnevnim čak i najviše zbunjujućim svetskim događajima. Vi se nikada nećete vratiti na spavanje, kada u potpunosti prihvatite ovu stvarnost.

9. Vi prepoznajete da postoji ezoterična sila koja manipuliše naš fizički svet: Bilo da ste ste religiozna ili duhovna osoba, naučna ili jednostavno znatiželjna, postoje mnoge teorije o nevidljivoj sili koja je u igri u svemu ovome. Očito da je nemoguće dokazati tačno šta je to. Vi ne želite da verujete u to, ali vladajuća elita ima svoje okultne rituale i održava ih smrtno ozbiljno. I oni verovatno znaju nešto što mi ne znamo. Samo držanjem otvorenog uma o ovoj mogućnosti, možemo to videti, čuti, okusiti i dodirnuti. Trenutna nauka je pokazala da možemo samo „videti“ onaj vidljivi deo spektra koji nam se otkriva, što je zapravo delić svega što se teoretski može videti u punom spektru energije. Deo buđenja bio bi da shvatimo da postoji mnogo više, da je više moguće nego nemoguće.

10. Moć promene sveta počiva na vama samima: Previše dugo vremena ljudi su verovali da su u suštini slabi, ili da se moraju osloniti na druge da bi se promenio svet za njih. Vi ćete znati da ste potpuno budni kad shvatite da imate beskonačnu moć da promenite svet jednostavno živeći promenu koju želite da vidite. Prvo, morate identifikovati principe u koje verujete i onda izaći i živeti po njima. Ako bi samo mala manjina preduzela te korake, to bi uzdrmalo poredak elite do svoje srži.

Izvor: Novi Svjetski poredak

Share this post: