APEL POSLANICIMA DA NE GLASAJU ZA ZAKON KOJI ĆE LEGALIZOVATI UVOZ PROIZVODA SA GMO

Da vas upozorimo, da ćemo u slučaju odbijanja ovog apela i glasanja za genocidni zakon o GMO i o pristupanju EU i STO, biti dužni da narodu Srbije javno predočimo ime i prezime svakog narodnog poslanika, njegovo prebivalište i adresu zakucanu na svakoj banderi u mestu življenja, da bi vas građani mogli priupitati za razloge prodaje Srbije ili tužiti zbog smrti ili razboljevanja svoje dece kao isključive krivce.

Danas su aktivisti EKO u pisarnici Narodne skupštine predali 250 pisama za sve poslanike.

U tim pismima se nalazi apel i upozorenje predsednika EKO i predsedavajućeg Ekološkog tribunala Nikole Aleksića poslanicima da ne glasaju za zakon koji će legalizovati uvoz proizvoda sa GMO.

Na kraju tog pisma upozorenja piše:

„Sa dužnim poštovanjem osećamo se obaveznim da vas upozorimo, da ćemo u slučaju odbijanja ovog apela i glasanja za genocidni zakon o GMO i o pristupanju EU i STO, biti dužni da narodu Srbije javno predočimo ime i prezime svakog narodnog poslanika, njegovo prebivalište i adresu obnarodovano na svakoj oglasnoj tabli i banderi u mestu življenja, da bi ih građani mogli priupitati za razloge prodaje Srbije ili tužiti zbog smrti ili razboljevanja svoje dece, kao isključive krivce.“

Informativna služba EKO

 

Sadržaj pisma upozorenja

 

Dame i gospodo narodni poslanici,

Na Srbiju se vrši veliki pritisak da legalizuje genetički modifikovane organizme (GMO), da otvori svoje granice za uvoz, uzgoj i komercijalni promet proizvoda od GMO. Već sada se preko naše granice godinama uvozi meso koje se ne proverava da li su životinje hranjene hranom od GMO, niti se proverava da li meso sadrži  veštački rekombinovani goveđi hormon rasta od kojeg deca ulaze u pubertet pre pete godine života, a u osamnaestoj dobijaju rak dojke ili rak prostate.

Ne proverava se da li sadrži ostatke antibiotika koji izazivaju različite alergijske reakcije, neke i sa smrtnim ishodom. Na štetne aditive koji izazivaju maligna oboljenja hrana se nikad nije proveravala, a nalaze se čak i u svakoj žvakaćoj gumi.

Grupa od 828 (osamsto dvadeset i osam) svetskih stručnjaka iz različitih specijalnosti iz 84 (osamdeset i četiri) države sveta, potpisali su otvoreno pismo vladi svake države na svetu, pa i našoj Vladi, u kome upozoravaju na genocidne posledice upotrebe GMO u ishrani, jer kod čoveka izazivaju čak 65 različitih bolesti uključujući i maligne bolesti sa smrtnim ishodom. Ali najstrašnija posledica je sterilitet koji je dokazan na laboratorijskim pacovima, od prve do treće generacije, hranjenih hranom od GMO.

To isto očekuje i ljude. Niko neće moći biti izuzet, jer se paralelno na Srbiju vrši i pritisak da se proizvodi od GMO ne obeležavaju da su od njih napravljeni. To se svuda u svetu naziva genocidom.

Srbija već sada ima više od 350.000 (tristopedest hiljada) bračnih parova koji imaju problema sa začećem. Godišnji priraštaj stanovništva Srbije je za 40.000 (četrdeset hiljada) manji od smrtnosti, to je već sada cena koju plaćamo zbog nezakonitog uvoza GM semena i proizvoda od GMO.

To je shvatila Švajcarska koja je prvo dozvolila, pa uvela potpunu zabranu, Mađarska je svojim Ustavom od 1. januara 2012. godine zabranila GMO na svojoj teritoriji, Poljska je zakonom navela koje sorte kukuruza su zabranjene na njenoj teritoriji, bugarski narod je protestima na ulici poništio dozvolu uzgoja GMO u Bugarskoj. Američki ambasador u Parizu depešom traži od svoje Vlade da se Francuska kazni za primer, jer odbija da izvrši genocid nad sopstvenim narodom.

Samo režim u Srbiji izdaje životni interes svoga naroda i vrši užurbane pripreme promene važećeg zakona i legalizacije GMO.

Ukoliko se navedeni zakon o legalizaciji GMO, pod bilo kojim i kakvim izgovorom nađe na dnevnom redu Narodne skupštine, steći će se osnovani razlozi da narod Srbije izađe na ulicu i preuzme sopstvenu sudbinu u svoje ruke; da odbrani Ustav, da odbrani svoje prirodno pravo na život i opstanak.

Vi, narodni poslanici, ste vlasnici svojih mandata. Nijedan partijski lider vam ne može narediti da glasate za genocid nad sopstvenim narodom, niti vas zbog odbijanja naredbe kazniti, još manje vas isključiti iz Narodne skupštine. Nadoknada koju dobijate kao narodni poslanici je suviše mala da bi zažmurili na genocid, gubitak zdravlja i života sopstvene i naše dece.

To pravo niko u Srbiji nema.

Evropska unija je pokazala svoje pravo lice oslobađanjem zločinaca nad srpskim narodom. Svako dalje insistiranje na evropskim integracijama bi bilo lišeno zdravog razuma.

Zato se nameće nasušna potreba da se šteta izazvana suludim nastojanjima usaglašavanja sa evropskim zakonodavstvom i standardima popravi, ponište norme koje su donete na štetu Srbije i javno odustane od EU i Svetske trgovinske organizacije (STO), gde bi bili roblje i nadničari na sopstvenoj zemlji, jer se narod o tome nije izjasnio, niti prihvatio.

Posebno se zahteva poništavanje zakona koji od 1. januara 2014. godine dozvoljava strancima da mogu kupovati našu zemlju, iako nismo primljeni, niti ćemo ikad biti primljeni u EU.

Srbija nije na rasprodaji i zato, ako režim to uz vašu pomoć dozvoli, narod neće. Srbija nije ničija prćija niti dedovina da bi je mogli iznositi na licitaciju belosvetskim tajkunima.

Okretanjem Srbije ka poljoprivredi, organskim proizvodima i prerađivačkim kapacitetima, sa ogromnim ruskim tržištem koje nam je otvoreno, ne postoji građanin Srbije koji ne bi osetio blagodeti na ličnom standardu od navedene orijentacije.

Sa dužnim poštovanjem osećamo se obaveznim da vas upozorimo, da ćemo u slučaju odbijanja ovog apela i glasanja za genocidni zakon o GMO i o pristupanju EU i STO, biti dužni da narodu Srbije javno predočimo ime i prezime svakog narodnog poslanika, njegovo prebivalište i adresu zakucanu na svakoj banderi u mestu življenja, da bi vas građani mogli priupitati za razloge prodaje Srbije ili tužiti zbog smrti ili razboljevanja svoje dece kao isključive krivce.

S poštovanjem,

Predsedavajući

Ekološkog tribunala

Nikola Aleksić, s.r.

 

Share this post: