Globalne zavere

 

Svetom se vlada iz tri centra a to su: London, Vašington i Vatikan. To su tri samovladajuće, suverene države, ali  potpuno kompaktne kad je u pitanju vladanje svetom.

 

Share this post: