HRIŠĆANSKI KALENDAR NIJE TAČAN, ISUS SE RODIO NEKOLIKO GODINA RANIJE?

U svojoj novoj knjizi “Isus iz Nazareta: priče o detinjstvu” papa Benedikt XVI (85) tvrdi da se čitav hrišćanski kalendar zasniva na pogrešnoj računici, odnosno da je Isus rođen nekoliko godina ranije nego što se obično veruje.

Za grešku u računici je, prema papinom mišljanju, kriv monah iz šestog veka poznat kao Dionisius Eksigus, odnosno Dionisije Mali.

“Proračune vezane za početak našeg kalendara – zasnovanog na rođenju Isusovom – pravio je Dionisius Eksigus, koji je u računici pogrešio za nekoliko godina”, piše papa u svojoj knjizi štampanoj u više miliona primeraka, i dodaje da je “pravi datum Hristovog rođenja bio nekoliko godina ranije”.

Tvrdnja da je hrišćanski kalendar zasnovan na pogrešnoj pretpostavci nije nova – mnogi istoričari veruju da je Isus rođen negde između sedme i druge godine stare ere, ali ono što zaista privlači pažnju jeste činjenica da je sumnju u jednu od osnovnih postavki hrišćanske tradicije pokrenuo niko drugi do vrhovni katolički verski poglavar.

Nejasno kako je Dionisije izračunao godinu rođenja

Dionisiju Malom, kaluđeru rođenom negde u istočnoj Evropi i kasnije rimskom igumanu, pripisuje se zasluga za “pronalazak” savremenog kalendara i koncepta nove ere, u kojoj se godine ouznačavaju sa Anno Domini (leto gospodnje).

Novi sistem je delimično kreiran i zato da bi se hrišćani distancirali od kalendara koji je u to vreme bio u upotrebi, a koji je godine brojao od vladavine rimskog imperatora Dioklecijana.

Imperator je bio progonitelj hrišćana, što je već i samo po sebi bilo dovoljan razlog da se izbaci iz novog sistema računanja vremena, koji bi počinjao od Hristovog rođenja.

Nakon što ga je Velečasni Beda, monah-istoričar, usvojio prilikom datiranja događaja u svojoj “Eklezijanskoj istoriji engleskog naroda”, dovršenoj 731. godine nove ere, Dionisijev kalendar je postao široko prihvaćen u Evropi.

I dalje, međutim, nije jasno kako je zapravo Dionisije izračunao godinu Hristovog rođenja. Pošto se konkretan datum u Bibliji ne navodi (kaže se samo da je to bilo za vreme vladavine Iroda Velikog, koji je umro pre početka nove ere), monah je, kako se čini, svoje proračune zasnovao na nedovoljno jasnim podacima iz Isusovog doba o početku njegovog delovanja i o tome da je kršten za vreme vladavine imperatora Tiberija.

Papa osporava i da se isus rodio okružen stokom

Ideja da je Isus rođen 25. decembra (odnosno 7. januara po starom kalendaru) takođe nije zasnovana na istorijskim činjenicama.

Pravi datum njegovog rođenja nije poznat, a ideja da se on slavi u doba zimske kratkodnevice verovatno je povezana s paganskim tradicijama slavljenja zimskog solsticija i nastupanja dužih dana.

Na kraju možda treba napomenuti i da datum Hristovog rođenja ne predstavlja jedinu uobičajenu hrišćansku predstavu koju je papa u svojoj knjiuzi odlučio da ospori.

Poglavar katoličke crkve, naime, tvrdi da, nasuprot tradicionalnoj predstavi Božićnih jasli, Isusovom dolasku na svet nisu prisustvovali volovi, magarci i druge domaće životinje, ali zato ostaje pri uverenju da se to dogodilo u Vitlejemu, i odbacuje stav nekih naučnika da se Hrist rodio u Nazaretu.

 

Dejli telegraf,Blic

Share this post: