Isus Hrist je bio oženjen?

Jedna profesorka sa Univerziteta u Harvardu je u utorak javnosti predstavila deo papirusa iz IV veka, za koji tvrdi da je jedini postojeći pisani dokument u kome se eksplicitno pominje da je Isus imao ženu.

Karen King, ekspert za pitanja hrišćanstva je rekla da tekst na papirusu sadrži razgovor u kojem u jednom trenutku Isus kaže „moja žena“ i pominje je pod imenom Marija, za koju se veruje da je u stvari Marija Magdalena. Profesorka King kaže da je deo koptskog rukopisa na pergamentu koji je predstavila zapravo kopija Jevanđelja, verovatno napisanog u Grčkoj u II veku.

Ona je pomogla pri prevođenju rukopisa a fragment iz njega je predstavila na konferenciji stručnjaka koji se bave koptskim pitanjima u Rimu.

Tom prilikom ipak naglasila da to njeno otkriće ne dokazuje sasvim da je Isus bio oženjen, ali govori o stvarima kao što su porodica i brak.

„Reči u prevedenom malenom delu papirusa pružaju prve nagoveštaje da su rani hrišćani verovali da je Isus bio oženjen“, dodala je Karen King, citirajući reči prevedene sa jezika drevnih egipatskih hrišćana „I Isus im reče, moja žena“.

„U Hrišćanskoj tradiciji dugo je smatrano da Isus nije imao ženu, iako nije postojao nikakav pouzdan istorijski dokaz za te tvrdnje“, dodala je Karen King.

„Novo Jevanđelje nam govori da je to pitanje da li je Isus imao ženu zapravo proizvod bučne debate o seksualnosti, kao i da se od samog početka hrišćani nisu slagali oko toga da li je odluka da se ne ženi bila pogrešna, ali su se tek vek nakon njegove smrti pojavila otvorenija mišljenja o njegovom bračnom statusu“ kaže Karen King.

Konferencija u Rimu na kojoj je ona predočila ove tvrdnje trajala je šest dana, a zanimljivo je da ovoga puta Vatikanski radio i novine koji uvek prate ovakve događaje, izlaganje profesorke sa Harvarda nisu posvetile nijednu reč.

Deo papirusa sa kojeg je preveden tekst je vlasništvo anonimnog kolekcionara koji je Karen King pozvao da mu pomogne u prevodu i analizi.

„Ništa se ne zna o tome kako je otkriven, ali sigurno potiče iz Egipta gde mu je blaga klima koja tamo vlada obezbedila dugovečnost i spasla ga od propadanja, a i rukopis odgovara onom koji se u to vreme koristio“, kaže Karen King

Tvrdnje Karen King su ostali stručnjaci za pitanja hrišćanstva i teolozi primili sa velikom dozom rezerve, ali većina njih smatra da ne bi trebalo sasvim odbacivati te tvrdnje i da bi trebalo nastaviti istraživanje dokumenta, kao i da pretpostavljaju da je zaista reč o novom Jevanđelju koji su nazvali „Jevanđelje Isusove žene“ i da je napisano u drugom delu II veka i da verovatno nije reč o falsifikatu.

Izvor: B92

Share this post: