Kod levaka se razvijaju moždane funkcije u obrnutim stranama mozga

Motivacija, ono što nas stimuliše da se približimo ili povučemo iz fizičkih i socijalnih podsticaja je osnovni gradivni blok ljudskih emocija. Naučnici su decenijama verovali da se motivacija za približavanje nalazi uglavnom u levoj polovini mozga, a motivacija za povlačenje u desnoj. Istraživanje koje su proveli Brookshire i Casasanto osporava tu ideju pokazujući da se dobro uspostavljen uzorak moždane aktivnosti, otkriven u više desetina studija o dešnjacima, potpuno obrće kod levorukih osoba.

Tokom studije je korišćena elektroencefalografija (EEG) kako bi se uporedile aktivnosti u levoj i desnoj hemisferi učesnika tokom testa. Nakon merenja njihovih moždanih talasa, učesnici su ispunili upitnik kojim je meren nivo motivacije za približavanje, središnji aspekt naših ličnosti. Kod dešnjaka je jača motivacija za približavanje povezana s većom aktivnošću u levoj nego u desnoj hemisferi, što je bilo u skladu s pređašnjim studijama.

Levaci su pokazali suprotni obrazac: motivacija za pristup je povezana s većom aktivnošću u desnoj nego u levoj hemisferi.

Većina kognitivnih funkcija se ne obrće u skladu s korišćenjem ruke. Jezik se, na primer, većinom nalazi u levoj hemisferi kod većine dešnjaka i levaka. Međutim, ovi rezultati nisu bili neočekivani

Važnost interakcije dve polutke mozga za tendenciju pristupanja je prikazana zasebno za levake (plava boja) i dešnjake (crvena boja)

„Predviđali smo ovo obrtanje polutki jer smo primetili da ljudi imaju sklonost korišćenja različitih ruku kako bi obavili postupke vezane uz približavanje i izbegavanje“, kaže Casasanto. Postupci približavanja se često obavljaju dominantnom rukom, a izbegavanje nedominantnom.

„Motivaciju približavanja izračunava polutka koja kontroliše desnu ruku kod dešnjaka, a ona polutka koja kontroliše levu ruku kod levaka“, kaže Casasanto. „Ne smatramo da je ovo slučajnost. Neuronski krugovi za motivaciju bi mogli biti funkcionalno povezani uz krugove koji kontrolišu postupke ruke – emocije mogu biti izgrađene na neuronskim krugovima vezanim uz akciju tokom evolucijskog ili razvojnog puta.“

Autori upozoravaju da ovi podaci pokazuju povezanost između emocionalne motivacije i kontrole motorike i da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se ustanovila uzročna veza.

Kako bi se lečila depresija i poremećaj teskobe, koristi se stimulacija mozga kako bi se povećala neuronska aktivnost u pacijentovoj levoj hemisferi za koju se već dugo veruje da je ‘polutka pristupa'“.

„S obzirom na ono što ovde pokazujemo“, kaže Brookshire, „ovo bi lečenje, koje pomaže dešnjacima, moglo biti štetno za levake – upravo suprotno od onoga što im je potrebno.“

Otkriće da se motivacija približavanja obrće u odnosu na korišćenje ruke može dovesti do sigurnijeg i efikasnijeg neurološkog lečenja levaka, prema Brookshireu. „To je nešto što sada istražujemo.“

sciencedaily.com

Share this post: