Proročanstva Chilam Balama

Jedna od retkih zbirki rukopisa koja je preživela zlohudu sudbinu Maja postala je dostupna francuskom čitaocu zahvaljujući poznatom piscu Le Kleziju (Le Clezio), koji se zainteresovao za drevne kulture Srednje Amerike.

„Sveštenik Jaguar“ ili „Čilam Balam“ (Chilam Balam) je prema nekim tumačenjima „prorok koji otkriva tajne stvari“, a pod tim nazivom je grupisano nekoliko zbirki proročanstava, istorijskih hronika i obrednih uputstava, pisanih na Jukatanu jezikom Maja, ali latinskim pismom , u veku neposredno posle španskog osvajanja. To su tanke sveščice prepisivane u nedogled, koje predstavljaju uzbudljivo svedočanstvo nastojanja malobrojne autohtone inteligencije da spase bar nešto od katastrofalnog brodoloma koji je zadesio Maje. Taj brodolom, međutim, nije došao iznenada, jer civilizacija Maja je cvetala otprilike šest vekova između 291. i 909. godine naše ere, da bi zatim doživela preporod invazijom Meksikanaca koji su došli sa severa. To je drugih 250 godina kada je usledio period tiranije Majapan i neumoljivih međusobnih borbi, tako da se smatra da je nezadrživo opadanje, mnogo više nego španska sila, doprinelo tome da već opustošena zemlja Maja postane lak plen evropskih osvajača.

Kad su naučili lekciju osvajača … l zato „Proročanstva Čilam Balama“, smatra jedan od najuglednijih stručnjaka za staroameričke kulture, Francoi Boot, predstavljaju odraz upravo tog razdoblja istorije Maja. Ona odražavaju jednu kulturu ozbiljno načetu najezdom Tolteka, koji su – počev od 11. veka – nametnuli Jukatanu nova religijska shvatanja, viziju sveta i socijalnu strukturu karakteristične za narode centralnog Meksika i Meksičkog zaliva. Ratoborni došljaci ulivaju novu krv i životne sokove, što dokazuje grandiozna arhitektura Čičen-lca, koja je njihovo delo. Ali, istovremeno donose sa sobom kult svirepih, krvožednih bogova i ljudskih žrtava. Surova je lepota hrama ratnika „compantli“ (tzompantli), ukrašenog mračnim motivima, koji prikazuju orlove – simbole Sunca, i jaguare – simbole zvezda, kako proždiru ljudska srca. Neobična je to metamorfoza, kada i Zmija pokrivena perjem, miroljubiva i milosrdna u Meksiku, u Jukatanu traži i redovno dobija ljudsku krv. l Maje uvučene u začarani krug međusobnih nesporazuma, svađa i ratova, pokazuju da su suviše dobro naučili lekciju osvajača.

Dalek i i bliski

Kakav kontrast sa mirnom elegancijom Palenke, visokom astronomskom i matematičkom naukom Maja velike klasične epohe. Fascinirani cikličnim tokom vremena, Maje su operisale ogromnim brojkama i računali na hiljade, staviše, milione i milijarde godina. U Jukatanu između toltečkog i španskog osvajanja duhovi, nažalost, više ne lete visoko. Maje se drže veoma pojednostavljenih mnogo manje preciznih sistema. l hronike „Čilam Balama“ zbunjuju često škrtim svojim pojmovima.

Poznato je da su Maje iz Gvatemale, Kice, ostavile za sobom jednu čudesnu knjigu nadahnutu biblijskim duhom, čuveno delo „Popol Vuh“, koje je istovremeno i storija, i mitologija i kosmogonija prastarih gvatemalskih Indijanaca. Knjige „Čilam Balama“ – smatra La Klezi, autor brojnih tekstova o Majama, ne dostižu isti literarni i metafizički intenzitet. Ali, to ne znači da su one manje vredni dokumenti, jer one više nego statue ili keramika, kojima se možemo diviti kao umetničkim delima, pomažu da uđemo u srce i misli tih ljudi istovremeno tako dalekih i tako bliskih, tako zagonetnih i tako tajnovitih.

 

Ahmed Bosnić

Share this post: