PUT KA GLOBALNOM ROPSTVU

O Bilderberg grupi smo već dosta pisali i govorili, u nekom prethodnom periodu. Ovog puta ćemo se, u najkraćim crtama, pozabaviti nekim od temeljnih ciljeva kojima se u svom delovanju rukovodi ova grupa, možda i najmoćnijih, pojedinaca (“iz senke”) današnjice. Članovi Bilderberga ne žele, naravno, da „obični“ ljudi saznaju kakvi su njihovi planovi za budućnost sveta, jer to bi zasigurno izazvalo globalnu pometnju neslućenih razmera i opasnost po rušenje postojećeg „globalnog poretka stvari“. Bilderberzi ne žele tako nešto ni u svojim najluđim snovima. Osnovni cilj ove grupe mogao bi se svesti na jednu prostu rečenicu: stvaranje jedne jedinstvene svetske vlade s jedinstvenim globalnim tržištem, koje nadzire jedinstvena svetska vojska i finansijski reguliše svetska banka koristeći globalnu monetu.

Naredna nabrajanja pokazuju kojim sve sredstvima bilderberzi nameravaju da ostvare ovu svoju viziju jedinstvenog (porobljenog) sveta:

· Jedinstveni međunarodni identitet

Osposobljavanjem međunarodnih tela da „iznutra“ zatru nacionalne identitete, bilderberzi nameravaju da uspostave skup univerzalnih vrednosti. U budućnosti neće biti dozvoljeno da se propagiraju druge vrednosti.

· Centralizovana kontrola ljudi

Sredstvima i metodama pojedinačne, a posebno kolektivne kontrole uma, bilderberzi nameravaju da prisile čitavo čovečanstvo da se pokorava njihovim naredbama. Njihov plan je precizno opisan u knjizi najmračnijeg ideologa američke geopolitike Zbignjeva Bžežinskog Tehnotronska Era (Tehnotronic Era). Bžežinski ima impresivnu biografiju. Doktorirao je 1953. godine na Harvardu i smatra se jednim od idejnih tvoraca Trilateralne komisije. Ne samo da je bio član Savetodavnog odbora Foreigne Intelligence za vreme mandata Ronalda Regana i kopredsednik Odbora za nacionalnu bezbednost Džordža Buša seniora, već je bio i blizak saradnik Henrija Kisindžera. Bžežinski, između ostalog, predviđa da će, pod novim svetskim poretkom, nestati srednja klasa i da će u postojati samo dve klase: klasa vladara (upravljača planetom) i klasa slugu (robova).

· Nulti razvoj društva

U postindustrijskom periodu biće neophodan nulti razvoj društva da bi se zatrli vesnici prosperiteta. Kada postoji prosperitet, postoji i progres. Prosperitet i progres onemogućavaju sprvođenje represije, a ona vam je neophodna ako želite da podelite društvo na gospodare i sluge. Nulta tačka će ujedno označiti i kraj industrujalizacije i proizvodnje nuklearne energije. Preostala američka industrija biće preseljena u siromašne zemlje poput Bolivije, Perua, Ekvadora ili Nikaragve, u kojima postoji jeftina radna snaga. Jedan od najvažnijih ciljeva organizacije NAFTA tada će biti ostvaren.

· Depopulacija velikih gradova

Na osnovu probe koju je izveo režim Pola Pota u Kambodži, jedna od filijala grupe Bilderberg – Rimski klub – sačinila je genocidne planove za SAD i ostatak sveta.

· Eliminacija četiri milijarde ljudi do 2050. godine

Bilderberzi planiraju da ratovima, izazivanjem nestašica i gladi, kao i proizvodnjom raznovrsnih smrtonosnih bolesti do 2050. godine smanje broj svetske populacije za četiri milijarde duša. To su ljudi koje Dejvid Rokfeler i Henri Kisindžer nazivaju „beskorisnim izelicama“. Ipak, bolesti su nasumične i nepredvidive i mnogi „izabrani“ (uprkos vakcinaciji) mogu da se inficiraju i umru.
„Od preostale dve milijarde ljudi, 500 miliona će činiti japanska i kineska rasa, zato što su to narodi koji su vekovima potlačivani i koji su navikli da se pokoravaju autoritetima“, kaže Džon Kolman. Doktor Džon Kolman, penzionisani obaveštajac MI6, otkriva kako je Komitet 300, Bilderbergov „stariji brat“, poručio od Sajrusa Vensa „dokument koje bi činile preporuke o najefikasnijem načinu da se takav genocid izvede“. Prema Kolmanovom istraživanju, koji je jedan od najcenjenijih istraživača fenomena novog svetskog poretka, taj dokument je naslovljen Global 2000 Report i „prihvatili su ga i odobrili u ime američke vlade predsednik Karter i Edvard Maski, tadašnji državni sekretar“. Prema Global 2000 Report, populacija Amerike treba da se do 2050. godine smanji za sto miliona.

· Neprekidno stanje neizvesnosti

Veštački stvaranim krizama (ekonomskim, psihološkim i dr.) koje će držati ljude pod neprestanom presijom – fizičkom, mentalnom i emotivnom – moguće je držati ih u neprekidnom stanju neizvesnosti. Oni će biti previše umorni i iscrpljeni da bi odlučivali o svojim sudbinama. Krajnji cilj je do te mere zbuniti i demoralisati ljude, „da bi se, suočeni sa previše izbora, predali opštoj apatiji“. Ne živimo li upravo sa takvim stanjem svesti danas?

· Centralizovana kontrola obrazovanja

Jedan od razloga zašto Evropska Unija, Američka unija i buduća Azijska unije žele da uspostave veću kontrolu nad obrazovanjem u celini jeste da bi omogućili globalistima jedinstvenog sveta da „sterilišu“ pravu istoriju sveta. Njihovi napori danas daju vidljive i naravno, po sudbinu svih nas, porazne rezultate. Današnja omladina zna veoma malo o istoriji naroda kome pripada, ličnim slobodama i pravima i istinskom značenju slobode. Iz perspektive globalista, to olakšava borbu protiv neprincipijelnog protivnika.

· Centralizovana kontrola spoljašnje i unutrašnje politike

Danas Sjedinjene Američke Države utiču na spoljašnje i unutrašnje poslove suverenih država čitavog sveta. U ovom trenutku bilderberzi kontrolišu i aktuelnog američkog predsednika Baraka Obamu, kao što su donedavno kontrolisali politiku Džordža Buša.

· Uloga Ujedinjenih nacija

Bilderberzi planiraju da preko postojećih Ujedinjenih nacija, dakle na njenim temeljima ili možda ruševinama, postepeno obrazuju jedinstvenu vladu i nametnu neposredni porez „svetskoj populaciji“.

· Širenje NATO-a

Kako UN budu intervenisale na sve više globalnih neuralgičnih tačaka, kao u Avganistanu ili Iraku, tako će i NATO sve više, ali neprimetno, postajati jedina „validna“ globalna vojska Ujedinjenih nacija.

· Jedinstvena država socijalnog „blagostanja“

Bilederberzi predviđaju jedinstvenu državu socijalnog „blagostanja“ u kojoj će poslušni robovi biti nagrađivani, a nekonformisiti biološki istrebljeni.

Srpska analitika

Share this post: