Sledeća faza: Predsednik EU komisije Žoze Manuel Barozo pozvao na stvaranje federacije

Za vreme današnjeg obraćanja EU Parlamentu u Strazburu, predsednik EU komisije, Žoze Manuel Barozo, pozvao je na „evoluciju EU-a u federaciju država“ i istakao kako je takav potez „neophodan u borbi kontinenta protiv ekonomske krize“.

Drugim rečima, Barozo još jednom potvrđuje plan koji zagovara kreiranje neke vrste „Sjedinjenih evropskih država“.

Po pitanju Grčke, istakao je kako ona može ostati unutar evrozone, samo „ukoliko bude poštovala sve obaveze“ na koje je pristala. Takođe je istakao plan kreiranja jedinstvenog nadzornog mehanizma za sve banke u evrozoni.

Prilikom govora Barozo je istakao kako je ovo „kvantni skok – glavni korak prema stvaranju bankarske unije“. Prema istom planu Evropska Centralna Banka dobila bi daleko veću moć nad oko 6.000 banaka unutar evrozone.

Barozo tvrdi kako cilj nije stvoriti „superdržavu“, nego „demokratsku federaciju nacionalnih država koja bi bila u stanju suočiti se s problemima putem zajedničkog suvereniteta“.

„Stvaranje ove federacije će, naposletku, tražiti i novi Ustav“, rekao je Barroso.

Sigurni smo da će i zagovornici teorije zavere imati mnogo toga da kažu.

Advance, Vestinet

Share this post: