STOP ilegalnoj distribuciji genetski modifikovanog semena i GM hrane u Srbiji

U poslednjih 12 godina uništeni su gotovo svi domaći poljoprivredno-industrijski kombinati, da bi strani trgovinski lanci dobili monopol na trgovinu osnovnim životnim namirnicama u Srbiji. U toku je uništavanje i domaćih poljoprivrednih instituta koji proizvode i čuvaju domaće sorte i hibride, seme i sadni materijal čiji smo inače izvoznik, kako bi i u toj oblasti zavladali ujedinjeni monopoli, strani i domaći tajkuni.

 

Pokret Dveri pokreće novu kampanju protivljenja ilegalnoj distribuciji genetski modifikovanog semena i GM hrane u Srbiji: Za Srbiju – zemlju bez GMO!

„Nijedan modifikovan živi organizam kao ni proizvod od genetički modifikovanog organizma ne može da se stavi u promet, odnosno gaji u komercijalne svrhe na teritoriji Republike Srbije”.

Zakon o GMO, član 2 (2009)

„Odlučno se protivimo uvozu i distribuciji genetski modifikovanog semena i hrane, kao i svih namirnica životinjskog porekla koje potiču od životinja koje su hranjene ovom vrstom semena ili hrane”.

Predlog Novog narodnog dogovora Dveri, tačka 4 (februar 2011)

Postojeći Zakon o genetski modifikovanim organizmima iz 2009. godine zabranjuje distribuciju i sadnju GM biljaka u komercijalne svrhe, kao i trgovinu proizvodima koji sadrže GMO. U Srbiji se uprkos tome već punu deceniju unazad švercuje GM seme i sade velike poljoprivredne površine sa ovim semenom, i samim tim se ovakve GM biljke dalje distribuiraju i unose u ishranu stanovništva.

Do dana današnjeg, međutim, nije utvrđeno ko su oni koji krše ovaj Zakon i da li su ikada krivično odgovarali? Pokret Dveri ističe da distribucija GM semenskog materijala uništava domaću semensku industriju i proizvodnju zdrave hrane i uvlači srpsku poljoprivredu u kolonijalno ropstvo uvozničkom lobiju – stranim dobavljačima ovog semena.

Poznato je da ako se njiva jednom zasadi sa GMO – više ne može da se vrati na drugo seme i svake godine traži novu nabavku GMO semena na koji monopol drže strane multinacionalne kompanije. Iz ovoga je jasno koji je interes stranih kompanija, ali nije jasno koji je interes domaće privrede i poljoprivrede.

U poslednjih 12 godina uništeni su gotovo svi domaći poljoprivredno-industrijski kombinati (čuveni PIK-ovi, koji su imali sve delatnosti od proizvodnje, preko prerade do prometa), da bi strani trgovinski lanci dobili monopol na trgovinu osnovnim životnim namirnicama u Srbiji. U toku je uništavanje i domaćih poljoprivrednih instituta koji proizvode i čuvaju domaće sorte i hibride, seme i sadni materijal čiji smo inače izvoznik, kako bi i u toj oblasti zavladali ujedinjeni monopoli, strani i domaći tajkuni.

Postavlja se pitanje šta ćemo onda sejati na našim njivama u kriznim vremenima ako nemamo domaće seme, odnosno Banku domaćeg semena, što je pitanje nacionalne bezbednosti?

Uprkos nametanja GMO proizvoda čitavom svetu od strane velikih multinacionalnih kompanija i centara moći koji iza njih stoje, istovremeno raste potražnja za zdravom hranom koja je velika privredna šansa Srbije, a koja je direktno ugrožena uvozom i zasađivanjem GMO biljaka. Apsolutno je nedopustivo uništavanje i ove grane domaće privrede koja je profitabilna i ima veliki potencijal kako cena hrane bude rasla na svetskom tržištu.

 

Ako ovome dodamo i da smo na pragu 2014. godine kada će stranci dobiti pravo kupovine zemlje u Srbiji, onda postaje više nego alarmantno pitanje šta će se na toj zemlji saditi i ko brine o nacionalnim interesima Srbije da naše poljoprivredno zemljište ostane u našim rukama?

Na kraju, zaživljavanje GMO sadnog materijala širi se i direktno utiče na kompletan ekosistem i životnu sredinu, i negativan uticaj GMO dalje se ne može zaustaviti, kako po prirodu tako i po zdravlje stanovništva. U pitanju su potencijalne ekološke katastrofe i dodatno uništavanja ionako vrlo narušenog zdravlja nacije.

Stručnjaci u svetu utvrdili su da upotrebljavanje GM proizvoda za životinjsku i ljudsku ishranu izaziva trajne negativne posledice na zdravlje stanovništva. Korišćenje GM proizvoda rađa alergijske reakcije, telesne deformacije, hormonske poremećaje, kancer, sterilitet i druge teške bolesti. Posebno je karakteristično da multinacionalne kompanije ne dozvoljavaju da na deklaracijama proizvoda koji sadrže GM sirovine stoji upozorenje potrošačima. Zašto bi neko ko tvrdi sve najbolje o GMO izbegavao da to marketinški istakne u napomeni potrošačima?

U poslednje vreme pronela se vest o pritisku na našu državu da liberalizuje Zakon o GMO, kako bi omogućila uvoz i distribuciju genetski modifikovanog semena i hrane, pod izgovorom da je to uslov za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Javno, jasno i glasno postavljamo sledeća pitanja vladajućem režimu:

Ko iz vlasti gura GMO u Srbiju?

Šta radi Ministarstvo poljoprivrede i nadležne državne inspekcije koje su dužne da spreče uvoz, distribuciju i sadnju GM biljaka i prodaju GM hrane?

Da li je ovo još jedna tema za istraživanje sistemske korupcije i kriminala u državi?

Kako je uopšte moguće da se toleriše korišćenje GMO hrane u ishrani, a da nisu urađena naučna istraživanja i testiranja ove hrane?

Za Pokret Dveri pitanje borbe protiv GMO je pitanje prehrambene i zdravstvene bezbednosti države Srbije! Zato pokrećemo javnu raspravu i političku kampanju za strožiju kontrolu zabrane uvoza i distribucije GM semena i hrane!

Naš cilj je da zaustavimo GMO lobi u Srbiji – domaće tajkune i multinacionalne kompanije koji bi da okupiraju srpsko tržište! Naš zahtev državnim organima je jednostavan: političari koji dozvoljavaju kršenje Zakona, trgovci koji protivzakonito trguju GM semenom i hranom i špekulanti koji seju ovo seme – moraju završiti u zatvoru, a Srbija mora ostati zemlja bez GMO!

 

 

Dveri

 

Share this post: