Početna MAGACIN-FAKTI Svet će biti jednostavan – bez suverenih država, bez vojski, bez nacionalnih valuta