ČUDA SVETOG VASILIJA OSTROŠKOG: Isceljenje zgrčene Muslimanke i kažnjavanje nezahvalnog muža!

Gornji manastir

foto: Wikimedia/Diego Delso

 

Maksim Jovović šezdesetih~~V godina 20. veka zapisuje svedočenje F.O., muslimanke iz Titograda (Podgorice):

„Dugo godina bila sam bolesna i zgrčila sam se toliko da nesam mogla da se krećem nikuda.

Vodili su me kod mnogih lekara, ali je sve bilo uzalud. Jedne noći s proljeća 1952. usnila sam da treba da pođem u Ostrog, pa da ću da ozdravim tamo.

Ali, moj muž mi nije dozvoljavao da za Ostrog krenem. Najzad, na molbu mojih susjeda, odobrio mi je da odem jednu večer u Manastir i da se sjutridan vratim.

Pošla sam bila sa dva pratioca, koji su me jedva izveli od Donjeg do Gornjeg manastira, pošto nisam mogla na svoje noge da se oprem nikako.

Posle čitanja molitava, ostavila sam na Ćivotu Sveca nekoliko zlatnih dukata, kojima sam se kitila.

Izjutra, u manastirskom konaku ustala sam potpuno zdrava i čilo se vratila kući, zahvalna sili Božijoj i svetom Vasiliju.

Ali, kod kuće, moj muž me je ukorio i zlostavljao čitava dva dana zašto sam davala poklone đaurskom svecu, koji, govoraše, „pomaže samo za mito.“

Trećeg dana otada muž je osvanuo zgrčen isto onako kao što sam bila ja.

Odneli su ga u Ostrog, gdje je molio za pomoć, ali ništa mu nije pomoglo.

Ostao je zgrčen u očajanju i kroz dve godine umro je u jadu, ne našavši leka ni kod mesnih lekara ni kod manastirskih duhovnika. “

(Spc)

Share this post: