Da li imaju dušu: Šta su uradile krave kada su izbegle klanicu?

krave

Na jednoj farmi, vlasnici su odlučili da krave ne predaju na klanicu već da ih puste na slobodu.

Šta se tada dogodilo, to morate pogledati jer se rečima ne može opisati.

Shvatićete šta je radost života, kao i farmer koji je sa suzama u očima posmatrao šta se dešava.

(Web-tribune.com)

Share this post: