Evropska mapa inteligencije: Srbi ispred Hrvata

mapa.jpg

Kako se može videti na mapi, od zemalja bivše Jugoslavije najviši koeficijent imaju Srbi i Slovenci, dok su najinteligentiji u celoj Evropi Finci. Najlošije ocenjena Albanija.

Zanimljivu mapu koja prikazuje prosečnu inteligenciju u zemljama Evrope je na svom blogu objavio češki matematičar i lingvista Jakub Marian.

U Srbiji je koeficijent inteligencije 91, u Sloveniji 99, a u Hrvatskoj 90.

Albanija je na samom evropskom začelju s prosečnim koeficijentom 83. Potom sledi Bosna i Hercegovina (84), Turska (88) i Makedonija (88).

Najviši prosečni koeficijent je izmeren u Finskoj -103.

Kako napominje u priloženom tekstu, mapa je nastala prema statističkim podacima iz 2007. godine, objavljenim u radu Hejnera Ridermana, koji je koristio podatke o testovima inteligencije u državama Europe.

 Jakob ističe da na rezultate testova inteligencije dosta utiče kvalitet obrazovanja i da treba imati u vidu i da su bogatije zemlje u stanju da obezbede bolje uslove za testiranje učesnika.

On je istakao da je na mapi Kosovo deo Srbije, a Krim Ukrajine „zbog svrhe ispitivanja“, a da nažalost, podaci za Crnu Goru nisu dostupni.

(Mondo)

Share this post: