I Hitler bio „preletač“? Evo kako je stigao među naciste…

Tajna

Adolf Hitler se pridružio nacistima tek kada ga je druga politička partija odbila, saznaje Tomas Veber, profesor istorije na Univerzitetu u Aberdenu.

Profesor Tomas Veber je došao u posed neobjavljenih dokumenata koji otkrivaju da je 1919. novooformljena Socijalistička partija odbila Hitlera, rečima da ga ne žele u svojoj partiji niti da piše za njihove novine.

U vreme kada je Hitler hteo da joj pristupi partija je bila mnogo veća i uspešnija od Nacističke partije.

Da su ga primili, istorija bi sigurno imala drugačiji tok jer bi se Adolf zadovoljio manjom ulogom u, i ovako, velikoj partiji, te ne bi imao vremena da stekne moć koju je stekao.

“Samo godinu dana pre nije pokazivao nikakve liderske kvalitete i bio je srećan samo što može da prati druge, radije nego da izdaje naređenja“, priča profesor Veber.

Hitler se tek pošto je odbijen okrenuo Nacističkoj partiji, postavši njen lider 1921. godine.

“Ovo je nešto o čemu niko ne priča. To objašnjava njegovo opsesivno ponašanje narednih godina, posebno prema Socijalističkoj partiji“, kaže on.

Inače, novootkriveni dokument je zapisnik Hansa Džordža Grasingera, osnivača nemačke Socijalističke partije, a pronađen je u arhivi Instituta savremene istorije u Minhenu.

“U jesen 1919. godine, negde oko septembra, Hitler se pojavio u kancelariji izdavačke kuće i tražio je da vidi Grasingera, te se ponudio da piše za novine.

Nije imao novca, pa je ujedno i želeo da pozajmi od Grasingera.

Ipak, rekli su mu da nema koristi od njega za novine, kao i da ga ne žele u partiji“, navodi se u pronađenom dokumentu.

(B92)

Share this post: