Igranje vatrom: Naučnici uspešno oživeli 30.000 godina star virus iz leda!

Oživeli virus iz leda

Naučnici su uspešno oživeli 30.000 godina star virus iz leda i tvrde da otkriće ukazuje kako su virusi daleko raznovrsniji nego što se ranije verovalo i da se to može odraziti i na zdravlje ljudi.

Autori novog rada u kom je učestvovao tim francuskih i ruskih istraživača pronašli su virus u kulturi ameba pronađenih u ledu. Nazvan Pitovirus siberikum, ovaj virus pronađen je na dubini od 30 metara u uzorku zamrznutog zemljišta u blizini Istočnog sibirskog mora, gde je prosečna godišnja temperatura minus 13,4 stepena Celzijusa.

Tim je odmrzao virus i posmatrao kako se reprodukuje u Petrijevoj šolji i inficira jednostavan jednoćelijski organizam – amebu.

Datiranje ugljenikom uzorka zemljišta pokazalo je da je staro više od 30.000 godina, odnosno da potiče iz vremena kada su mamuti i neandertalci hodali Zemljom. Pitovirus siberikum je u odnosu na druge viruse – džin. Ima 500 gena, dok primera radi, virus gripa ima svega osam.

Virus je dobio naziv prema starogrčkoj reči ‘pitos’, što znači tegla, budući da ima oblik amfore. Toliko je veliki (1,5 milioniti deo metra) da je vidljiv kroz optički mikroskop.

Za razliku od virusa gripa, ovaj ne predstavlja pretnju ljudima i životinjama, ali proždire mikroorganizme poput ameba.

Rad pokazuje da virusi mogu da prežive veoma dugo u ledu, piše Francuski nacionalni centar za naučna istraživanja u svom saopštenju.

(Dnevno)

Share this post: