Koje boje je, zapravo, Sunce?

Ilustracija

U pop kulturi, Sunce se predstavlja žutom bojom. Međutim, da li ste znali da je stvarna boja Sunca – bela?

Naime, kada svetlost sa Sunca prolazi kroz Zemljinu atmosferu, ona menja boju od bele do žute, kako je mi i vidimo.

Zvezde mogu imati svetlost različitih boja – od crvene do bele i žute, jer mogu emitovati infracrvenu, crvenu, plavu i ultraljubičastu svetlost čak i istovremeno. Takođe, one mogu da šalju u svemir i X i gama zračenje.

Boja Sunca potiče od njegove temperature: fotoni beže iz unutrašnjosti zvezde u svemir i nose različite količine energije.

Ako se zvezda ohladi na temperaturu manju od 3.220 stepeni Celzijusa, emitovaće svetlost crvene boje, a ako je toplija od 9.500 stepeni Celzijusa, boja će biti plava.

Pošto je temperatura Sunca približno 5.700 stepeni Celzijusa, njegova boja je bela.

To je zbog toga što fotoni koji nose različite boje idu od Sunca istovremeno. Kada pomešate sve te boje, dobijete čisto belu.

Zašto onda Sunce na Zemlji deluje žuto?

Atmosfera prelama svetlost i uklanja svetlost kraćih talasnih dužina – plavu i ljubičastu.

Kada uklonite te boje iz spektra svetlosti koja dospeva sa Sunca, ona deluje žuto. Međutim, kada biste mogli da putujete u svemir i nama najbližu zvezdu posmatrate bez atmosferskog filtera, ona bi sijala potpuno belo.

(B92)

Share this post: