Kosmička letelica „Dawn“ snimila na patuljastoj planeti Ceres tvorevinu nalik na piramidu!

Snimljena piranmida?

Kosmička letilica „Zora“ (Dawn) snimila je na patuljastoj planeti Ceres tvorevinu nalik na piramidu, što je izazvalo veliku pažnju stručne i šire javnosti.

Reč je o „nečemu“ što ima strme padine i nalazi se na glatkoj površini u određenom delu planete.

Uskoro se očekuju još bolji snimci ove tačke, jer će „Zora“ do 30. juna biti još bliža ovoj planeti.

Ceres se nalazi između Marsa i Jupitera.

Snimak je načinjen na 4.400 kilometara udaljenosti od Ceresa, a do 30. juna će ova udaljenost biti smanjena 1.450 kilometara, te će naučnici doći do daleko boljih fotografija i obelodaniti o čemu je reč.

(Pravda)

Share this post: