Na površini Sunca primećena tamna rupa, nekoliko stotina puta veća od Zemlje!

Foto: NASA

Tamna rupa nekoliko stotina puta veća od Zemlje primećena je na površini Sunca. Fotografija „koronalne rupe“ načinjena 1. januara ove godine kamerom „solar dajnamiks“.

Rupa nepravilnog oblika u najširem delu proteže se na oko 400.000 kilometara, rekao je dr Aleks Jang, iz NASA Odeljenja za heliofiziku u Godard centru. Njena površina je čak 410 puta veća od Zemlje.

Koronalne rupe prvi put su primećene sedamdesetih godina. Utvrđeno je da zapravo nije reč o rupama, nego o oblastima u koroni Sunca u kojima je gustina oko 10 puta manja od gustine drugih delova korone, kao i temperatura plazme.

Uočeno je da solarni vetar najviše otiče sa Sunca upravo kroz koronalne rupe. Nedostatak materije u ovim oblastima posledica je činjenice da gas može slobodno da otiče u okolni prostor vođen poremećajima u atmosferi i magnetnom polju Sunca.

Ovako velike rupe mogu se videti u proseku samo nekoliko puta u jednoj deceniji.

Manje rupe su mnogo češće i javljaju se na svakih nekoliko sati.

(Huffington post)

Share this post: