Otkrivanje planete Zemlje kroz milenijume – od 2348 p.n.e do 1828. godine n.e

Ilustracija

Atlas Engleza Edvarda Kvina pod nazivom „Historical Atlas in a Series of Maps of the World as Known at Different Periods, with an Historical Narrative” sastoji se iz 21 ploče koje po njemu prikazuju “svet kakvim ga poznajemo iz različitih epoha”.

Slika koja prikazuje poznati svet počinje 2348. godine pre Hrista i ide sve do 1828. godine naše ere.

Kvinov pristup nije revolucionaran već prati trend pravljenja atlasa iz 18. veka i pokušava da kroz jednu sliku prikaže sve istorijske promene.

Korišćenje tamnih oblaka koji skrivaju nepoznate delove u određenim periodima je, sa druge strane, Kvinova inovacija.

(B92)

Share this post: