Ovaj zadatak je uspelo da reši svega 4 odsto najboljih studenata matematike u SAD

Bizarno

Nakon što je ceo svet rešavao zadatak sa Matematičke olimpijade o tome kada devojčica Šeril slavi rođendan, sada se pojavio još jedan, koji je uspelo da reši svega četiri odsto najboljih studenata matematike u SAD.

Zadatak glasi ovako:

Žica je simetrično obmotana oko prave šipke kružnog preseka. Žica se obmotava tačno četiri puta oko šipke. Obim šipke je četiri centimetra, a dužina 12 cm.

Koliko je dugačka žica koja je obmotana oko šipke?

Zadatak je inače kreirala Međunarodna asocijacija za procenu dostignuća u obrazovanju (IEA) kako bi testirala najbolje đake u 16 zemalja širom sveta.

Prema izveštajima IEA, ovaj zadatak namučio je đake više od bilo kog drugog testa koji su osmislili.

Da li možete da rešite ovaj zadatak?

(Independent)

Share this post: