Ako koristite računar više sati dnevno, poželjno je da ga ostavite uključenog. Kupite UPS sistem koji će prilikom nestanka struje omogućiti da sačuvate svoj rad, i isključite PC onako kako treba. Takođe, obavezno koristite produžne kablove sa zaštitom od skakanja napona koji trajno može oštetiti komponente kompjutera.

PC će druže trajati ukoliko ga redovno čistite od prašine, ali održavate i njegov softver.

(Telegraf)