Razmrdajte mozak: Možete li da rešite ovih 5 zagonetki?

Testirajte se

Probajte da rešite zagonetke koje je osmislio popularni američki matematičar Martin Gardner. On je poznat kao jedan od pionira takozvane „rekreativne matematike“.

Martin je kreirao pet zagonetki koje će vam uganuti moždane vijuge:

1. Treba da napravite jedan rez (ili da nacrtate jednu liniji) – ne mora da bude pravolinijska – kako biste sliku podelili na dva indentična dela.

2. 10 crvenih i 10 plavih čarapa se nalazi u fioci. Ovih 20 čarapa se razlikuju samo po boji. U sobi je mrak, a vi želite da uparite jedan par čarapa. Koliko čarapa na slepo morate da izvučete iz fioke da biste bili sigurni da ćete moći da uparite jedan par?

3. Imate dva identična šrafa. Ukoliko ih palčevima rotirate kao što je prikazano na slici, u kom smeru će se pomerati šrafovi?

(a)– Šrafovi će se udaljavati jedno od drugog
(b)– Šrafovi će se približavati jedan drugom
(c)– Šrafovi će stajati u mestu

4. Koristeći osnovnu geometriju dokažite da je ugao C jednak zbiru uglova A i B.

5. Jedna od ovih spirala je formirana samo od jednog kanapa koji je spojen na svom kraju. Druga spirala je formirana od dva kanapa koji su spojeni na svojim krajevima.

 

Možete li golim okom da prepoznate koja spirala je formirana od jednog, a koja od dva kanapa (pokušajte da linije ne pratite olovkom)?

Rešenja:

 

1. Rešenje je jednostavno.

puzzles.com

2. Tri čarape. Sa tri čarape ćete uvek biti u mogućnosti da uparite jedan par.

3. C. Šrafovi se neće pomerati. Kao da se penjete pokretim stepenicama istom brzinom kojom se one kreću nadole.

4. Nacrtati dodatne kvadrate označene isprekidanim linijama na crtežu. Na crtežu se vidi da je zbir uglova D i A jednak uglu C. Takođe, na crtežu se vidi da je ugao D isti kao i ugao B. Dakle, A+B=C

puzzles.com

5. Leva spirala je formirana od jednog kanapa

puzzles.com

Share this post: