Testirajte moć zapažanja: Koliko lica vidite na ovoj planini?

Koliko vidite lica?

Ova planina je malo zastrašujuća jer, u svom prirodnom obliku, kamene stene, od koga je sazdana, podsećaju na ljudska lica i to ona koja podsećaju na stradanje i patnju.

Na prvi pogled uočljiva je bar pet-šet obrisa ljudskog lika, a na forumima vide čak 10 likova.

Koliko ih vi vidite?

Share this post: